Laden Evenementen

Hoe kunnen cliëntenraden een bijdrage leveren aan inclusieve organisaties en wat hebben zij daarbij nodig?

Cliënten in het Sociale Domein geven, gevraagd en ongevraagd, adviezen aan o.a. bestuurders en raden van Toezicht binnen hun organisaties. De leden signaleren problemen, denken mee over oplossingen en vertegenwoordigen de belangen van cliënten.

Cliëntenraden hebben aangegeven behoefte te hebben aan deskundigheidsbevordering op het gebied van diversiteit.

De volgende vragen komen tijdens deze training aan de orde:

  • De rol die leden van de cliëntenraad kunnen vervullen om diversiteit en inclusie binnen binnen hun organisaties te helpen realiseren,
  • Hoe kunnen CR meer leden/vrijwilligers met andere achtergronden betrekken en laten meedoen?
  • Hoe kunnen CR adequaat bijdragen aan de nodige verandering naar diversiteit sensitieve organisaties?
  • Hoe kunnen CR kansen die diversiteit biedt benutten en sensitiviteit voor verschillen ontwikkelen?

Doe mee! deel je ervaring en kennis! van harte welkom!

Trainer: Abderrahim Kajouane (a.kajouane@pepdenhaag.nl)

Go to Top