Maatschappelijke Kerk over ongedocumenteerden

PEP Den Haag Riviervismarkt 2, Den Haag, Zuid Holland, Nederland

ondersteuning van kerken voor mensen zonder verblijfsvergunning De Maatschappelijke Kerk is een initiatief van PEP en HUB – Geloof in Den Haag. Dit gezamenlijk project heeft als doel om kerkelijke leiders en hun leden ....

Workshop diversiteit voor de cliëntenraden in het sociale domein

PEP Den Haag Riviervismarkt 2, Den Haag, Zuid Holland, Nederland

Hoe kunnen cliëntenraden een bijdrage leveren aan inclusieve organisaties en wat hebben zij daarbij nodig? Cliënten in het Sociale Domein geven, gevraagd en ongevraagd, adviezen aan o.a. bestuurders en raden van Toezicht binnen hun ....

Go to Top