Laden Evenementen

Tips en tools om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken

In de media komt het steeds vaker aan het licht, organisaties waar mensen onjuist worden behandeld. Grensoverschrijdend gedrag komt voor op allerlei plekken: bij organisaties, op straat, thuis enz. Het is vaak moeilijk te herkennen en heeft verschillende vormen. Denk aan seksuele intimidatie, handtastelijkheden, pesterijen of discriminatie.

De impact op de slachtoffers is groot. Daarom is het belangrijk dat besturen van organisaties, professionals en vrijwilligers voor sociale veiligheid zorgen. Met de tips uit deze workshops kun je slachtoffers helpen. Je leert om grensoverschrijdend gedrag te herkennen en te voorkomen.

Na het meedoen aan een workshop weet je:

  • Hoe je het onderwerp sociale veiligheid binnen jouw organisatie bespreekbaar maakt.
  • Hoe je een omgeving schept waarbinnen mensen veilig kunnen aangeven dat zij ongewenst gedrag ervaren.
  • Waar je terecht kan voor ondersteuning zoals mediation of bestuurscoaching.

“Ik ben een stuk wijzer geworden en weet nu welke kanalen ik moet bewandelen om onze doelgroepen structureel te begeleiden.” deelnemer van de workshop.

Aanmelding en informatie bij Abderrahim Kajouane, a.kajouane@pepdenhaag.nl, 06-55970098 of via de Vrijwilligersacademie.

Go to Top