Laden Evenementen

Deelnemers krijgen handvatten en gedragsalternatieven om agressie te hanteren

De training sluit aan op de praktijk van de cursisten. We behandelen praktische theorie over agressie en weerbaarheid waarbij we steeds inzoomen op de consequenties die ze hebben voor de professional.

In de training prikkelen we de deelnemers voortdurend om ‘de werkelijkheid’ vanuit een meervoudig perspectief te bekijken. We nemen ze mee in dilemma’s en spelsituaties waarin ze hun eigen gedrag bekijken en onderzoeken. Uit ervaringen weten we dat mensen vanuit die positie gemakkelijk hun gedragsalternatieven vergroten.

We maken gebruik van verschillende didactische werkvormen zoals, theorie, casuïstiek, discussie, oefeningen en opdrachten.

Deze training wordt georganiseerd in samenwerking met Wijkz.

Go to Top