Laden Evenementen

Woonzorgvoorzieningen voor ouderen met een migratieachtergrond

Datum: 23 november 2023 van 11:30 tot 13:30 uur

Het aantal senioren met een migratieachtergrond Den Haag neemt in de komende jaren snel toe en daarmee ook het beroep op mantelzorgers. Overbelasting van mantelzorgers ligt op de loer vooral daar waar familiezorg niet meer mogelijk is en intramurale zorg niet meer uitgesteld kan worden. Er zijn signalen dat veel mantelzorgers en zorgvragers geen passende woonzorgvormen vinden. Wachtlijsten, maar ook een gevoel van onvoldoende aansluiting tussen vraag en aanbod kunnen leiden tot nog meer overbelasting bij deze specifieke groep mantelzorgers.

Het netwerk kleurrijke (mantel)zorg nodigt u van harte uit om kennis te delen over woonzorgvoorzieningen en wat nodig is voor ouderen en mantelzorgers met een migratieachtergrond. De bijeenkomst wordt op 23 november 2023 van 11:30 tot 13:30 uur gehouden bij Wijk en Dienstcentrum Mariahoeve Adres: Ivoorhorst 155, 2592 TH Den Haag.

Onder leiding van Elisabeth de Vries, adviseur bij Saffier, voeren we gesprekken met verschillende sleutelpersonen en vertegenwoordigers van zorgorganisaties over de toegang tot zorg, de verwachtingen en de mogelijkheden.

Deze bijeenkomst wordt geïnitieerd door Wijkz, Saffier en PEP.
Meer info bij Jamila Lakjaa, j.lakjaa@wijkz.nl  en/of Abderrahim Kajouane (PEP) – 06-5597 0098

Aanmelden bij: a.kajouane@pepdenhaag.nl

Go to Top