Laden Evenementen

Werk mee aan de actieagenda om de positie van mantelzorgers met een migratieachtergrond te verbeteren.

Platform Mantelzorgbelang Den Haag, MantelzorgNL en PEP willen met deze netwerkbijeenkomst de ondersteuning verbeteren van mantelzorgers met een migratieachtergrond. Hiervoor gaan we graag met jou in gesprek.

Actieagenda mantelzorgers met een migratieachtergrond

De groep migrantenouderen in Nederland wordt steeds groter. Met het ouder worden neemt de behoefte toe aan zorg en ondersteuning, bijvoorbeeld aan thuiswonende ouderen met dementie. Dit heeft gevolgen voor de naaste familie.

Mantelzorgers met een migratieachtergrond zorgen vaak lang en intensief voor een familielid of vriend. Dit blijkt onder andere uit onderzoek van PEP en heel recent uit gesprekken die het Platform Mantelzorgbelang Den Haag heeft gehouden met mantelzorgers en verschillende organisaties. De bevindingen hiervan delen we tijdens de netwerkbijeenkomst graag met jou. Ons doel is te komen tot een concrete actieagenda waarmee de positie en ondersteuning van mantelzorgers met een migratieachtergrond wordt verbeterd.

Praktische informatie

Wanneer: Dinsdag 27 september van 15:00 uur tot 17:00 uur (inloop 14:30 uur).
Waar: PEP, Riviervismarkt 2, 2513 AM Den Haag.
Aanmelden: Meld je aan voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar Abderahim Kajouane, Senior Adviseur Emancipatie en Diversiteit (06 55970098, a.kajouane@pepdenhaag.nl).

Programma

Zorgen voor elkaar: wensen en uitdagingen

Lieke Bos van MantelzorgNL in gesprek met Hafida Amajoud van het Platform Mantelzorgbelang Den Haag en Abderahim Kajouane van PEP. Het Platform Mantelzorgbelang Den Haag heeft verschillende organisaties, sleutelpersonen en mantelzorgers geïnterviewd over mantelzorg. Ook PEP heeft onderzoek gedaan naar de vraag en het aanbod van ondersteuning. Tevens organiseert PEP het Netwerk Kleurrijke Mantelzorg. Tijdens de netwerkbijeenkomst delen zij hun bevindingen.

Gesprekstafels Mantelzorg versterkt

We nodigen iedereen uit om met elkaar in gesprek te gaan. Samen creëren we een schat aan ideeën, oplossingen en initiatieven om mantelzorg meer zichtbaar te maken en mantelzorgers te ondersteunen. Zij vormen de basis voor de gezamenlijke actieagenda. Aan de orde komen de thema’s zorgopvatting (bespreekbaar maken) en ondersteuning (cultuur specifiek en sensitief).

We sluiten af met een drankje waarbij er natuurlijk de gelegenheid is om verder te netwerken.

Go to Top