Laden Evenementen

In Den Haag zijn ruim 160.000 mantelzorgers. Dit aantal en het beroep op de mantelzorg zal in de komende jaren alleen maar verder toenemen. Het is belangrijk om mantelzorgers te erkennen en te steunen. De gemeente, PEP Den Haag en het Platform Mantelzorgbelang starten daarom het stedelijk netwerk versterking mantelzorg, waarin Haagse organisaties samenwerken. Dinsdag 5 maart geven we de aftrap. Doe jij mee?

Over het netwerk

Het te starten Netwerk versterking Mantelzorg is een samenwerkingsverband tussen organisaties die in Den Haag mantelzorgers ondersteunen en/of samenwerken. We werken aan onderlinge verbinding en uitwisseling. Dit met het uiteindelijke doel dat mantelzorgers de erkenning en ondersteuning krijgen die ze verdienen.

Het netwerk komt drie keer per jaar bij elkaar, namelijk in maart, juni en november. Genodigde organisaties zijn in het netwerk vertegenwoordigd door één medewerker, welke kan worden vervangen door een plaatsvervangend lid. De bijeenkomst in november is rond de dag van de mantelzorg (10 november) en staat voor meer deelnemers open.

Aftrapbijeenkomst

Dinsdag 5 maart is van 14:30 uur tot 16:30 uur de aftrapbijeenkomst van het netwerk. We maken kennis met elkaar en voeren met elkaar het gesprek over de opgave waar we voor staan. De gemeente Den Haag zal toelichting geven op de recent gepubliceerde Actielijn Informele Zorg. We maken met elkaar kennis en bespreken hoe we gezamenlijk handen en voeten kunnen geven aan de Actielijn Informele Zorg van het gemeentelijke beleidskader Sociaal Domein.

Programma

14:15    Inloop

14:30    Opening (welkom en toelichting op doel van het netwerk en de bijeenkomst)

14:45    Kennismaking

15:00    Presentatie gemeente Den Haag: Actielijn Informele Zorg (2024-2026)

15:15    Korte pauze

15:20    Gesprekstafels. Aan gesprekstafels werken we vier thema’s van de Actielijn Informele Zorg verder uit. Per tafel komt één thema aan de orde. De thema’s zijn:

  • Bekendheid. Mantelzorgers zijn tijdig in beeld zijn en zijn geïnformeerd over de mogelijkheden voor ondersteuning;
  • Ondersteuning. Mantelzorgers kunnen een beroep doen op persoonlijk advies en ondersteuning (cliënten/mantelzorgondersteuning);
  • Respijtzorg. Mantelzorgers kunnen de zorgtaken tijdelijk en volledig uit handen geven, zodat zij op adem komen en even tijd voor zichzelf hebben.
  • Samenspel. Mantelzorgers voelen zich gehoord en gesteund in het samenspel met (zorg)professionals bij de zorg aan cliënten.

16:10    Korte plenaire terugkoppeling gesprekstafels

16:20    Afronding/afspraken volgende bijeenkomst. Maken van een gezamenlijke foto.

16:30    Einde

Praktische informatie

Wanneer:        Dinsdag 5 maart is van 14:30 uur tot 16:30 uur

Waar:              Theater de Vaillant, Hobbemastraat 120  Den Haag

Aanmelden:    Deze uitnodiging is op naam. Graag horen we of u of een plaatsvervanger komt. Dit kunt u tot donderdag 29 februari doorgeven aan Riëlle van Leeuwen, r.vanleeuwen@pepdenhaag.nl

Organisatie:    Gemeente Den Haag, PEP Den Haag en Platform Mantelzorgbelang Den Haag.

Go to Top