Laden Evenementen

Van alle senioren (65-plussers) in Den Haag heeft 32% een migratieachtergrond. De komende jaren zal het aantal migrantensenioren sterker toenemen en daarmee ook het aantal oudere migranten met chronische aandoeningen zoals dementie. Onderzoek laat ook zien dat eenzaamheid onder deze groep fors toeneemt en dat het een uitdaging blijft om deze senioren en hun mantelzorgers te bereiken en passende (woon en welzijns-) zorg en ondersteuning te bieden.

Op donderdag 19 januari 2023 van 12:00 tot 14:30 uur organiseren we een bijeenkomst over de genoemde uitdagingen, met zorgprofessionals, formele en informele organisaties en sleutelpersonen. Tijdens deze bijeenkomst komen o.a. de volgende vragen aan de orde:

  • Wat is er nodig om woon, zorg en welzijnsvoorzieningen voor deze senioren en hun mantelzorgers cultuurspecifiek en inclusief te maken?
  • Hoe kunnen formele en informele organisaties (vrijwilligers en professionals) met elkaar samenwerken om deze senioren en hun mantelzorgers beter te ondersteunen en te bereiken?

Het doel is om van succesvolle ervaringen en interventies te delen, krachten te bundelen, formele en informele organisaties met elkaar te verbinden en zodoende het samen oud worden voor alle Haagse senioren en hun mantelzorgers toegankelijker en inclusiever te maken. Onder leiding van Elisabeth de Vries, senior-adviseur en strategie bij Saffier gaan we in dialoog met ouderenconsulenten van Wijkz, PEP Den Haag, vertegenwoordigers van zorginstellingen en andere professionals over deze vragen.

Er is een lunch beschikbaar en volop gelegenheid om te netwerken en om uw ervaring en initiatieven te delen. Aanmelding is mogelijk door een mail te sturen naar: a.kajouane@pepdenhaag.nl

Go to Top