Interculturele communicatie

Wilt u effectief leren communiceren en samenwerken met mensen van verschillende culturen, en uw interculturele competenties verder ontwikkelen? Dan is de training Interculturele communicatie wellicht interessant voor u!

Het is een interactieve training. De trainer behandelt diverse theoretische inzichten en modellen en wisselt dat steeds af met praktijkoefeningen. Verhelderende casussen maken verschillen, overeenkomsten en eigen denkkaders inzichtelijk. Daarnaast worden praktische tips en adviezen gegeven.

Terug