Laden Evenementen

Ruim 60% van de mantelzorgers is vrouw. Ook Den Haag kent een grote groep vrouwelijke mantelzorgers. Veel van hen combineren hun zorgtaken met een betaalde baan. Het is een enorme uitdaging om een goede balans te vinden tussen de zorg voor je naaste en je werk.

Combinatieklem

Veel vrouwelijke mantelzorgers met een betaalde baan lopen groot risico om overbelast te raken. Zij lopen geregeld vast in de ‘combinatieklem’ van arbeid en zorg, met alle gevolgen van dien. Gender en het feit dat vrouwen dubbel belast zijn, wordt onvoldoende belicht in het mantelzorgdebat. Generieke oplossingen sluiten niet aan en vrouwen zitten in een spagaat van betaalde arbeid en onbetaalde zorg. Een inclusief en genderspecifiek mantelzorgvriendelijk beleid kan helpen om overbelasting bij vrouwen te voorkomen en de combinatie van werk en mantelzorg vol te houden.

Ditwerktwel.nl

Bij dit Haags Emancipatie Netwerkevent inspireren we besturen en vrijwilligers van vrouwenorganisaties, professionals en werkgevers en leidinggevenden met creatieve oplossingen die echt werken en zetten we in op het wegnemen van belemmeringen.

Dit evenement wordt georganiseerd in samenwerking met de alliantie Ditwerktwel.nl, een samenwerkingsverband tussen 5 maatschappelijke organisaties die elkaar in inhoud en expertise versterken: de Nederlandse Vrouwen Raad, Bureau Clara Wichmann, Movisie, WO=MEN en WOMEN Inc.

Programma

12.30 uur Inloop
13.00 uur Opening en welkom
13.10 uur Inleiding door Deirdre Beneken genaamd Kolmer, onderzoeker bij het Centre for Professional Learning (CPL) en onderzoeker bij het lectoraat Contextueel Veranderen van Hogeschool Leiden. Thema: Familiezorg, diversiteit en inclusie: de rol van de vrouw als mantelzorger
13.35 uur Inleiding door Gert-Jan Aleman HR- en Vitality manager bij gemeente Den Haag Thema: gemeente Den Haag als mantelzorgvriendelijke werkgever. Gemeente Den Haag investeert in projecten om werkgevers en werknemers te ondersteunen in de combinatie werk en mantelzorg. In 2014 ontving gemeente Den Haag zelf als werkgever de Erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’.
14.00 uur Pauze
14.10 uur Workshop I: Good practises werkgevers
14.55 uur Workshop II: Meer balans tussen draagkracht en draaglast
15.40 uur Plenaire terugkoppeling

Workshop I

Werk en mantelzorg combineren is vaak pittig. Een mantelzorgvriendelijke werkgever kan helpen om overbelasting te voorkomen. Toch is het bespreekbaar maken van mantelzorgtaken van een werknemer niet vanzelfsprekend. Wat zijn de dilemma’s voor werkgevers en leidinggevenden en welke verantwoordelijkheden heb je als werknemer? Is de werkgever zich bewust van de overbelasting voor vrouwen? Hoe zorg je voor een klimaat waarin mantelzorg op het werk bespreekbaar is en hoe kan je als leidinggevende een win win situatie voor beide partijen creëren? Werkgevers en leidinggevenden gaan in gesprek met professionals en vrijwilligers en besturen van vrouwen- en migrantenorganisaties cultuur, beleid, regelgeving en over wat wel en wat niet werkt.

Workshop II

Draagkracht en draaglast: hoe kunnen vrouwenorganisaties gefaciliteerd worden en wat hebben ze nodig?
Waar lopen vrouwen tegenaan in hun werk als mantelzorger? Welke oplossingen hebben ze zelf bedacht en hoe pakt dat uit bij werkgevers? Maar ook: wat zijn de sociale en culturele opvattingen over mantelzorg? Welke heersende opvattingen over vrouw en arbeid belemmeren vrouwen om te gaan werken? Hoe zorg je er als mantelzorger voor dat je economisch zelfstandig wordt en blijft? In deze workshop komen veranderende gezin- en familiesituaties aan de orde. Ook wordt besproken hoe om te gaan met dilemma’s waar vrouwen voor staan maar ook in het creëren van mogelijkheden om met de eigen situaties om te gaan. Het doel is te komen tot goede en adequate oplossingen.

Go to Top