Een workshop die op interactieve wijze informatie verschaft over LHBTQIA+ zaken en diversiteitsbeleid

Deze training is bedoeld voor vrijwillige sleutelpersonen, jongerenwerkers, vrijwilligers in de sport en andere beroepskrachten in het sociale domein. Zij kunnen hun competenties vergroten om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken en adequaat/normerend te interveniëren daar waar sprake kan zijn onheuse bejegening van LHBTI’ers.
Het grootste gedeelte van Nederland is van mening dat gelijke rechten en positie binnen de maatschappij voor LHBTQIA+ mensen belangrijk zijn. Vooral vrijwilligers, welzijnswerkers, coördinerende personen en sleutelfiguren vinden dit een belangrijk onderwerp. Het ontbreekt echter vaak aan inhoudelijke kennis over seksuele en genderdiversiteit. Het zijn omvangrijke en soms ingewikkelde thema’s. Het gaat namelijk over het leven, politiek, seksualiteit en liefde. Daarom is kennis over de onderwerpen voordat er gehandeld wordt noodzakelijk.

Voor de data van de trainingen, zie agenda of   www.denhaagdoetvrijwilligersacademie.nl Zoekterm ‘genderdiversiteit’. Niet gevonden? Neem dan contact op met Abderrahim Kajouane.