Sinds 21 november mogen we ons als PEP lid noemen van de Nederlandse Vrouwen Raad! De Nederlandse Vrouwen Raad bundelt haar krachten met lidorganisaties om de positie van de vrouw te versterken. Zij zetten zich nationaal en internationaal hiervoor in. Dit doen zij met onder meer de VN Vrouwenvertegenwoordiger, lobbywerk en diverse activiteiten en projecten. De NVR vertegenwoordigt als koepelorganisatie circa 1 miljoen vrouwen. Dat maakt de NVR een sterke verbindende speler in de belangenbehartiging bij politiek en overheid als het gaat om de rechten en participatie van vrouwen.

Directeur van PEP, Fenna Noordermeer: “Deze samenwerking met andere organisaties die zich inzetten voor vrouwenemancipatie is ontzettend belangrijk. Ook voor een lokale stichting als PEP. We kunnen op deze manier zaken die lokaal spelen ook landelijk en zelfs internationaal onder de aandacht brengen. Want veel problemen komen niet alleen in Den Haag voor. We kunnen samen naar oplossingen zoeken.” Programmacoördinator Nathaly Mercera vult aan: “In Den Haag is het aantal vrouwen dat financieel afhankelijk is hoger dan het landelijk gemiddelde. Hoe gaat men op plekken waar dit aantal lager ligt om met deze problematiek? Door met elkaar te netwerken komen we veel sneller achter antwoorden op dit soort vragen en kunnen we anderen weer beter adviseren.”

Behalve PEP werden ook Commissie Diversiteit CNV Connectief, Stichting Feniks, Stichting Neighborhood Feminists en Stichting Global Women Leadership verwelkomd als nieuwe leden. Lees hier meer.