Vrouwen in Nederland zijn kwetsbaar als het gaat om hun financiële situatie. Het percentage financieel zelfredzame vrouwen ligt in Den Haag met 52% zelfs onder het landelijk gemiddelde. Dus 48% van de Haagse vrouwen is niet economisch zelfstandig. Daar moet én gaat wat aan gebeuren: Operatie Duizend Schoon!

Dit is Operatie Duizend Schoon

Operatie Duizend Schoon is een ondersteuningsproject voor (vrouwen)organisaties om de financiële weerbaarheid van vrouwen te vergroten. Het project is zo opgezet dat het zich als een olievlek door de stad kan gaan verspreiden. Het bestaat uit o.a. een train-de-trainer opleiding. De daarin opgeleide trainers gaan hun kennis delen met vrouwen in hun achterban. Daarnaast komen er Duizend Schoon cafés, voor extra thema-informatie, saamhorigheid én gezelligheid. Ook deze worden vanuit de vrouwen / vrouwenorganisaties opgezet na een gerichte training.

Aanhaken bij Duizend Schoon?

Kan je minimaal 1 van deze vragen met ‘ja’ beantwoorden?

  • Wil je als (vrouwen)organisatie een bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede onder vrouwen?
  • Heb je de ambitie om de financiële kennis van vrouwen te vergroten?
  • Wil je als vrouwenorganisatie je vrijwilligers opleiden tot trainers financiële weerbaarheid?
  • Wil je dit project bekend maken in je netwerk?
  • Wil je je kennis over dit onderwerp delen?
  • Wil je in je wijk laagdrempelige financiële netwerk cafés organiseren?
  • Zou je je eigen financiële situatie willen verbeteren en daar energie in willen steken?

Maak je belangstelling kenbaar door een mail te sturen aan Bo Tan Weenink b.tanweenink@pepdenhaag.nl. Geef in je berichtje aan welke rol je voor jezelf ziet. Bijvoorbeeld trainer, ambassadeur, facilitator, samenwerkingspartner of cursist.

What’s in a name?

De naam Operatie Duizend Schoon verwijst naar de ambitie in om vrouwen minimaal duizend euro schoon te gunnen en armoede onder vrouwen in Den Haag te doorbreken (de grens van economische zelfstandigheid lag op dat moment rond de 750 euro netto). Het is tevens de naam van een bloem, wat de vrouwelijkheid symboliseert.