Vrijwilligerszorg verborgen kracht

15 februari 2016

Op maandag 15 februari 2016 organiseerden PEP Den Haag, het Platform Zorgvrijwilligers en  Gemeente Den Haag in de New World Campus te Den Haag een werkconferentie ‘Vrijwilligerszorg, verborgen kracht?!’ voor o.a., coördinatoren, professionals, vrijwilligers, beleidsambtenaren, managers en bestuurders van zorg, welzijn, kennisinstituten en gemeente  Den Haag. Deze werkconferentie vloeide voort uit het actieprogramma ‘Haagse kracht van zorgvrijwilligers en mantelzorgers’. Het  programma stond in het teken van het vraagstuk over de betekenis van vrijwilligerszorg voor het Haagse bestel zorg en welzijn, nu en in de komende jaren.

Fenna Noordermeer PEP Den Haag

De dagopening werd verzorgd door Fenna Noordermeer, directeur van PEP Den Haag. Zij opperde voor een respect voor elkaars positie en belang in een veranderende omgeving waarbij de duizenden zorgvrijwilligers centraal moeten staan. Immers, de waarde van hun aandacht in de vorm van een luisterend oor en een helpende hand is voor duizenden zorgbehoevenden van het grootste belang.

Daarna werd het woord doorgegeven aan Karsten Klein, wethouder SEZH (Stedelijke Economie, Zorg en Havens). Hij onderstreepte de oproep van de PEP directeur. Volgens hem was de talrijke opkomst het bewijs bij uitstek dat iedereen bereid is om bij te dragen aan belangwekkende ontwikkelingen zoals verdere professionalisering van het vrijwilligerswerk, de relatie tussen de formele en informele zorg en vooral ook de intrinsieke meerwaarde voor onze Hagenaars om als vrijwilliger actief te kunnen zijn. De 135.000 Haagse vrijwilligers gezamenlijk een economische waarde vertegenwoordigen van 270 miljoen euro, verdienen het grootste respect. Mede dankzij de inzet van al die vrijwilligers is Den Haag een mooie, zorgzame en vitale stad, aldus de wethouder. Bij de verdere ontwikkeling en toetsing van het vrijwilligersbeleid is dan ook de betrokkenheid van zowel formele als informele zorg belangrijk. Ter afsluiting sprak hij de hoop uit dat de opbrengst van de conferentie kan bijdragen aan een beleid waar ruimte is voor vrijwilligers en waar vrijwilligers kunnen rekenen op de ondersteuning en op de positie die zij nodig hebben om hun belangrijke werk te kunnen doen.

PEP Den Haag

Daarna was het tijd voor een lezing over vrijwilligerszorg door dhr. Eric van der Vet. Hij voerde een driejarig onderzoek uit in Den Haag (2011–2014) in het kader van zijn promotieonderzoek aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Hij analyseerde de morele ambities van de Haagse vrijwilligerszorgorganisaties en zorgvrijwilligers. Hij werkte samen met de Haagse vrijwilligerszorg aan haar profilering. Zijn doel was onder meer de vrijwilligerszorg in Den Haag een positie te geven in het gemeentelijk bestel zorg en welzijn met behoud van eigenheid. Ook werkte hij mee aan de uitgangspunten voor dit bestel in een gemeentelijke expertgroep.

Na de lezing gingen de aanwezigen door naar de dialoogtafels. Uitgangspunt daarbij was om te kijken hoe het ervoor staat, hoe het zou moeten zijn en wat daarbij nodig is en welke bijdrages er geleverd kunnen worden aan het beleid. De deelnemers konden kiezen uit een vijftal tafels met de volgende thema’s:

  1. Kwaliteit en rendement van vrijwilligerszorg (dhr. Ido de Vries, deelprojectleider Duurzaam actief Burgerschap, Hogeschool Leiden) 
  2. Toegankelijkheid en aanbod van vrijwilligerszorg (mw. Elly Spoelstra, lid Kwaliteitscommissie Zorg, in het bijzonder vrijwilligerszorg, voormalig directeur Buddy Netwerk)
  3. Verbinding informele en formele zorg (Karin Klein, projectmanager WoonZorgcentra Haaglanden)
  4. Beleid gemeente ten aanzien van positie, bereik en uitvoering vrijwilligerszorg (Raymond Hamar de la Brethonière, gemeente Den Haag) 
  5. Ontwikkelscenario’s, gemeente volledig of gedeeltelijk verantwoordelijk, of alleen faciliterend (Eline Jansen, gemeente Den Haag).

Na een korte pauze gingen de aanwezigen plenair verder in de paneldiscussie ‘Perspectieven’ vanuit de aanbevelingen van de dialoogtafels. Aan de dialoogtafels zaten:

  1. Mw. Suzan van der Pas - Lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap en projectleider Wmo-werkplaats Den Haag en Leiden.
  2. Mw. Elly Spoelstra - lid Kwaliteitscommissie Zorg, in het bijzonder vrijwilligerszorg, voormalig directeur Buddy Netwerk.
  3. Dhr. Eric van der Vet
  4. Dhr. Bob Meerstadt - Programmamanager Participatie gemeente Den Haag
  5. Dhr. Joger de Jong - Raad van Bestuur Xtra.


De dag werd daarna afgesloten met een netwerkborrel. Dagvoorzitter Carla de Boer, tevens voorzitter van het Platform Zorgvrijwilligers, bedankte de aanwezigen en sprak haar vreugde uit over de productiviteit en positieve energie die heel de dag voelbaar aanwezig was.

Klik hier voor een fotoimpressie van deze dag

PEP Den Haag

PEP Den Haag
Terug

klantvragen

Wat zijn zorgvrijwilligers?

Zorgvrijwilligers zijn mensen die bij het begin van hun activiteiten nog geen band hadden met de zorgvrager. Ze kiezen dus bewust voor hun bijdrage aan de zorg. Bijvoorbeeld een gepensioneerde sportleraar die bewegingslessen organiseert in een zorginstelling.

Kan PEP helpen bij de ondersteuning van mantelzorgers?

PEP helpt u daarbij met: voorlichting- en adviestrajecten, het beschikbaar stellen van tools, en methodieken, het uitvoeren van onderzoeksprojecten, het verzorgen van trainingen en workshops op maat, op open inschrijving, met e-learnings en train-de-trainer technieken.

agenda

Kleurrijke Mantelzorg

Hoe kunnen we mantelzorgers van kleur beter bereiken, ondersteunen en verbinden? Kom uw ervaring en kennis delen en verrijken!