Verslag bijeenkomst het Haagse Emancipatie Netwerk (HEN)

5 oktober 2016

Overheid en vrouwenorganisaties hebben jarenlang geïnvesteerd in de inhaalslag van vrouwen ten opzichte van mannen. Vrouwen hadden een probleem, dus de oplossing moest ook bij hen gezocht worden. Maar mondjesmaat kwam het besef dat waar mannen deel uitmaakten van het probleem, zij ook deelgenoot moesten zijn van de oplossing. Hoe dat te bereiken, stond centraal tijdens de HEN van 12 september jl. dat in het teken stond van mannenemancipatie. Want wat houdt het begrip eigenlijk in? Wat is die nieuwe rol van de man? En wat zijn de laatste ontwikkelingen?

Mannenemancipatie verankerd in gemeentelijke nota

Beleidsmedewerker Emancipatie van gemeente Den Haag, Gokmen Dogan, benadrukt het belang van mannenemancipatie voor de Haagse samenleving. “Enerzijds is het werken aan de eigen ontwikkeling van de man en anderzijds is het van belang voor de ontwikkeling van vrouwen. Met het aantreden van wethouder Karsten Klein is mannenemancipatie gelijk op de agenda gezet.”

‘Solving problems by fixing women’

Jens van Tricht, directeur van Emancipator en gastspreker van de avond, focust op mannelijkheid. “Het gaat om gedrag; mannelijk gedrag. En daar hebben niet alleen mannen last van, maar de hele samenleving heeft verwachtingen over hoe een man zich hoort te gedragen. Het gaat niet om mannen in een kwaad daglicht stellen maar om het zoeken naar het snijpunt van probleem en oplossing. En het probleem lag te lang alleen bij vrouwen. Zij moesten gerepareerd worden. Solving problems by fixing women. Als je dat blijft doen, dan is het dweilen met de kraan open. 

Na een heftig inhoudelijk debat, werd de dag afgesloten met een gezellige netwerkborrel.

Terug

praktijkverhalen

Mantelzorg Werkt!

Avond voor Vrijwilligersorganisaties 2019

klantvragen

Wat zijn zorgvrijwilligers?

Zorgvrijwilligers zijn mensen die bij het begin van hun activiteiten nog geen band hadden met de zorgvrager. Ze kiezen dus bewust voor hun bijdrage aan de zorg. Bijvoorbeeld een gepensioneerde sportleraar die bewegingslessen organiseert in een zorginstelling.

agenda

Nieuw! Leergang emancipatie

Meer info volgt snel