Focus op studerende moeders

27 september 2019

Kamerlid Peter Kwint ontvangt de kersvers gelanceerde handleiding 'Zwangere studentes en studerende ouders' uit handen van Annemieke de Jong

Annemieke de Jong overhandigt Kamerlid Peter Kwint haar handleiding voor mbo

Moederschap i.c.m. studeren is ook topsport!

‘Voor topsporters zijn er speciale regelingen om te mogen verzuimen van school. Voor bijvoorbeeld een potje basketbal op niveau mag je wegblijven. Maar als je als studente moet bevallen zijn die regelingen er nog niet. Of niet voldoende bekend'. Aldus Annemieke de Jong, oprichter van Steunpunt Studerende Moeders. Zij was op 27 september als spreker en ervaringsdeskundige te gast bij PEP voor de bijeenkomst Studerende Moeders. Deze werd geïnitieerd door PEP in het kader van De Haagse Maatschap.

Jonge moeders onnodig in de knel

Afgaande op het aantal aanvragers van toeslagen, zijn er 13.500 studentes die mbo, hbo of wo combineren met moederschap. De missie van De Jong is zoveel mogelijk moeders succesvol de studie te laten doorlopen en de positie van zwangere studentes te verbeteren. Ze geeft ter illustratie het voorbeeld dat een vrouw in het weekend beviel en op maandag weer op de opleiding verwacht werd. 'Soms worden studies zelfs eenzijdig opgezegd!'. De Jong lobbyt en is daarin succesvol. Onlangs dienden Tweede-Kamerleden Kirsten van den Hul en Peter Kwint een motie in om zwangerschapsverlof voor mbo’ers formeel te regelen. De motie werd aangenomen en zwangerschapsverlof is een feit. De Jong pakte direct door en stelde een handleiding op voor het mbo. Die handleiding overhandigde ze tijdens de bijeenkomst aan Kamerlid Kwint. De handleiding is hier te downloaden.

Steunpunt Studerende Moeders weet raad

De Jong is een wandelend kennis- en adviesbureau: ‘let op dat eenoudertoeslag apart wordt aangevraagd’, ‘lees samen de kwalificaties van de nieuwe studie’, 'vraag ruim van tevoren studiefinanciering aan’, ‘loop de school binnen en proef de sfeer’, en met klem: ‘Zorg dat moeders niet te laag insteken omdat ze er even uit zijn geweest. Jonge moeders zijn doorbijters, hbo past soms beter dan mbo en via de 21+ toets kan het ook zonder vooropleiding.’ Alle regelingen die De Jong aanstipt zijn te vinden op haar website (www.studerendemoeders.nl).

Aan de werkvelden onderwijs en hulpverlening geeft ze mee: nog steeds niet iedereen weet dat je studiefinanciering kan aanvragen tot je 30 bent. Bij zwangerschap/moederschap worden vaak alle pijlen op werk gericht. Een betere opleiding volgen is vaak een vergeten optie. Studie helpt soms beter om levenslang uit een uitkeringssituatie te blijven. En met goede wil van twee kanten best haalbaar. Een good-practice is aanwezig: de ROC Moederklas blijkt zeer succesvol. 

Ze geeft nog 8 tips & ticks op papier voor de moeders zelf: Planning is alles, Studeer en werk zo veel mogelijk op school, Vier je successen, Zorg voor kinderopvang en een plan B, Haal gemiste lessen in, Een goede voorbereiding is het halve werk, Zorg voor een ondersteunend netwerk en Hou je doel voor ogen.

Vebinding, kennisdeling, vervolgafspraken

De bijeenkomst werd bezocht door een mooi diverse groep van ongeveer 20 personen. Er waren mensen uit het onderwijs en uit de (schuld)hulpverlening en ook enkele ervaringsdeskundigen. De hulpverleners gaven aan dat ze nu eindelijk handvatten kunnen geven aan moeders, want veel regelingen waren niet bekend (genoeg). Ze zullen de kennis beslist gaan delen met hun collega’s.  

Studerende moeders blijkt een veelvoorkomende groep bij servicepunten en helaas ook bij de schuldhulpvelening. Hulpverleners geven aan er een ‘bijtende driehoek’ is, van stage, schooltijden en kinderopvang. Zelfs van decanen krijgen de jonge moeders vaak te horen ‘ga maar werken, dat voorkomt extra studieschuld’. Goede kinderopvang zou hier lonen. Een kleine investering in opvang levert levenslang betere kansen op werk en een beter inkomen.

Ook qua afkomst waren de deelnemers divers. Specifiek werden de Afrikaanse en Antilliaanse gemeenschap benoemd waar de gegeven informatie zal worden gedeeld.

Naast een stortvloed aan informatie – die gretig werd geabsorbeerd – werden er diverse verbindingen (en vervolgafspraken!) gemaakt. O.a. onderwijs en hulpverlening maakten onderling afspraken voor vervolggespreken.

Wie meer wil weten of vragen heeft over de combinatie werk en moederschap kan terecht op de website van Steunpunt Studerende Moeders.

Terug

klantvragen

Wat zijn zorgvrijwilligers?

Zorgvrijwilligers zijn mensen die bij het begin van hun activiteiten nog geen band hadden met de zorgvrager. Ze kiezen dus bewust voor hun bijdrage aan de zorg. Bijvoorbeeld een gepensioneerde sportleraar die bewegingslessen organiseert in een zorginstelling.

agenda

Haags Keurmerk, start nieuw traject

Online traject > Zet de puntjes op de i bij jouw vrijwilligersbeleid en behaal het certificaat!