Samen verder in Den Haag

20 juni 2017


PEP-Talk: Samen met statushouders verder in Den Haag

Indrukwekkende verhalen, informatie in overvloed en héél veel inspiratie. Dat was de PEP-talk van 20 juni jl. Vier boeiende sprekers deelden hun visie op de participatie van statushouders en inspireerden zo een delegatie van 60 geïnteresseerden.

Deze avond was de eerste bijeenkomst van het project “Samen verder in Den Haag”, een samenwerkingsverband tussen PEP, Taal aan Zee, VluchtelingenWerk, Den Haag Cares en Resto van Harte. Het project zet zich in om de drempels tot het doen van vrijwilligerswerk door statushouders te verlagen en passend vrijwilligerswerk voor statushouders te vinden.

Heeft u deze avond moeten missen? Lees onderstaand het verslag! Wilt u de PEP-Talks nog eens doornemen? Mail ons uw verzoek.

"Mensen kunnen niet enkel op één aspect beoordeeld worden!"
De eerste spreker was Tim ’S Jongers, Coördinator Kenniscentrum van PEP Den Haag. Hij praatte bezoekers bij over burgerschap en superdiversiteit. Is het hebben van rechten voldoende om burger te zijn? Of is daar ook participatie voor nodig, conform het ideaal van de participatiesamenleving? Of moet men zich identificeren met de Nederlandse normen en waarden? Geen gemakkelijk verhaal in een stad als Den Haag die zich kenmerkt door superdiversiteit en een meerderheid aan minderheden. Immers, 53% van de inwoners heeft een migratieachtergrond. Hoe ga je daarmee om? Want "superdivers" betekent niet onmiddellijk supercool. De sleutel is dan ook het aanzien van de ander als een echte ander en de dialoog aan te gaan: Wanneer culturen botsen is dat niet altijd omwille van slechte wil, maar vaak ook door onwetendheid.

"Er is behoefte aan een nieuwe kijk!"
Alette Broekens is Regio Coördinator Gezondheid Statushouders regio Haaglanden. Alette startte haar PEP-Talk met het interviewen van Senait Tekie, een Eritrese die twintig jaar geleden naar Nederland vluchtte. Zij werd opgeleid als sleutelpersoon en had goede raad: “Luister naar de vluchtelingen, zij weten zelf wat het beste voor hen is.”  Volgens Alette hebben vluchtelingen te leiden onder extra gezondheidsrisico’s zoals chronische aandoeningen en psychische klachten; “Hun problematiek wordt vertaald in pijnklachten. Kan je zo wel participeren?”  Ter vergelijking, naar schatting heeft 13 tot 25% van de vluchtelingen te maken met posttraumatische stressstoornissen tegenover 3 tot 6% van de Nederlandse bevolking. Daarnaast zijn vluchtelingen helemaal niet bekend met het Nederlandse gezondheidssysteem, waardoor hulp vragen vaak uitblijft met alle gevolgen van dien. Als gezond zijn en gezond leven een randvoorwaarde is om mee te doen in de samenleving, kan dit gerust problematisch genoemd worden. Alette’s goede raad aan de aanwezigen: “Kijk naar het totaalplaatje, niet enkel naar het gegeven dat iemand vluchteling is. Benader iemand in zijn geheel; als een volledig mens waar vele factoren meespelen in het welzijn ervan.”

“We willen dat het snel gaat!"
Voor de pauze werden bezoekers toegesproken door Tessa Buruma van WIJDOENMEE.NU. Het platform is gericht op kleinschalige projecten voor/door vluchtelingen, asielzoekers, statushouders en ongedocumenteerden. Wie een mooi verbindend initiatief heeft kan er subsidie aanvragen. Een samenwerking  tussen verschillende vermogensfondsen zorgt ervoor dat een aanvraag eenvoudiger ingediend en sneller behandeld kan worden. Om een aanvraag in te dienen is het niet nodig om over een rechtsvorm te beschikken. Bijzonder aan dit platform is dat men de aanvraag binnen zeven beoordeelt!

"We hebben geen vrijwilligers maar mensen die zich willen ontwikkelen!"
Mirjam van Bijnen, directeur van Stichting Piëzo uit Zoetermeer nam ons mee in de visie achter hun gelijknamige methodiek. De PiëzoMethodiek is een instrument om de persoonlijke ontwikkeling van mensen in een kwetsbare positie (en daarmee hun mogelijkheden om te participeren) te vergroten. Ook legt de methodiek verbinding tussen mensen, organisaties en de samenleving als geheel. Het uitgangspunt van het werken met de PiëzoMethodiek is dat iedereen mee kan doen. Het startpunt daarvoor is het ontdekken - en het direct inzetten - van het talent van mensen. Mirjam drukte ons meerdere malen op het hart dat de methodiek geen traject is. Wanneer iemand twee jaar nodig heeft om van bijvoorbeeld de tweede fase naar de derde te gaan, dan is dat maar zo. Het gaat om de mens en het vermogen om te groeien en te ontwikkelen, dat is nu eenmaal niet bij iedereen even groot.

"I am a refugee but I had a life before that!"
De laatste spreker was Adel Albaghdadi. Adel is zelf vluchteling geweest en oprichter van de organisatie WE. Eerst nam Adel ons mee in zijn persoonlijk verhaal. Hoe hij vanuit Syrië verschillende tussenstops in het Midden-Oosten heeft gemaakt alvorens de oversteek te maken naar het Europese vaste land. Contact met mensensmokkelaars, dakloos zijn in Griekenland om vervolgens na zes dagen in een vrachtwagen in Ter Apel aan te komen; een even heldhaftig als schrijnend verhaal. Vervolgens sprak hij over zijn organisatie WE, waarmee hij door middel van verschillende projecten xenofobie wil bestrijden en mensen doen inzien dat vluchtelingen meer zijn dan alleen maar vluchteling. Vanuit deze organisatie reist Adel het hele land rond om te sensibiliseren. Een mooi voorbeeld: Het project WE are the elderly brengt ouderen in contact met vluchtelingen door de organisatie van partijen en etentjes. 

Geïnspireerd na het lezen van dit bericht en wilt u ook uw kennis, ervaring en/of netwerk inzetten voor Samen verder in Den Haag? Stuur ons een mail.

Terug

praktijkverhalen

Inspiratiebijeenkomst Samenspel in de GGZ

Mantelzorg Werkt!

klantvragen

Wat zijn zorgvrijwilligers?

Zorgvrijwilligers zijn mensen die bij het begin van hun activiteiten nog geen band hadden met de zorgvrager. Ze kiezen dus bewust voor hun bijdrage aan de zorg. Bijvoorbeeld een gepensioneerde sportleraar die bewegingslessen organiseert in een zorginstelling.

Wat is Goed Geregeld?

“Goed Geregeld” is een landelijke kwaliteitsonderscheiding van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Deze certificering geeft aan dat uw vrijwilligersbeleid op orde is. Om voor de onderscheiding in aanmerking te komen, toont u aan dat uw organisatie voldoet aan de kwaliteitscriteria van de vereniging NOV.

agenda

Workshop Effectief communiceren

In deze workshop van twee uur krijg je praktische handvatten om effectiever te communiceren