Publicatie in Geron: De zorgprofessional als systeemverantwoordelijke

7 oktober 2016

Geron Tim 'S Jongers Eugenie de van der Schueren

Onze Coördinator Kenniscentrum Tim ’S Jongers en Adviseur Mantelzorg Eugenie de van der Schueren publiceerden een long read in het september nummer van Geron, tijdschrift over ouder worden en samenleving.

Hierin beargumenteren zij dat de decentralisaties op het sociale domein de zorgprofessional in een rol van systeemverantwoordelijke hebben geduwd. Men heeft afscheid moeten nemen van het ‘zorgen voor’ en plaats moeten maken voor het ‘zorgen dat’. Hierdoor moet de professional steeds meer rekening gaan houden met al die relaties die zich rondom de zorgvrager vestigen. Die relationele realiteit vereist van de professional dan weer een contextuele benadering, waarbij de vier dimensies die een relatie vormgeven niet uit het oog verloren mogen worden.

Wilt u meer weten over deze contextuele benadering? Neem dan contact op met Eugenie [email protected] of maak gebruik van onze online module  over de herkenning van jonge mantelzorgers met als uitgangspunt de contextuele benadering.

Terug

praktijkverhalen

Rapport Inclusieve Mantelzorgondersteuning

Jaarverslag 2017

klantvragen

Wat zijn zorgvrijwilligers?

Zorgvrijwilligers zijn mensen die bij het begin van hun activiteiten nog geen band hadden met de zorgvrager. Ze kiezen dus bewust voor hun bijdrage aan de zorg. Bijvoorbeeld een gepensioneerde sportleraar die bewegingslessen organiseert in een zorginstelling.

Kan PEP helpen bij de ondersteuning van mantelzorgers?

PEP helpt u daarbij met: voorlichting- en adviestrajecten, het beschikbaar stellen van tools, en methodieken, het uitvoeren van onderzoeksprojecten, het verzorgen van trainingen en workshops op maat, op open inschrijving, met e-learnings en train-de-trainer technieken.

agenda

Kleurrijke Mantelzorg

Hoe kunnen we mantelzorgers van kleur beter bereiken, ondersteunen en verbinden? Kom uw ervaring en kennis delen en verrijken!