PEP-Talk: waarderen van maatschappelijke initiatieven

27 mei 2016

Op 12 mei vond er bij PEP weer een PEP-talk plaats. Nu ging de kennisbijeenkomst over de waardering van maatschappelijke initiatieven. Doelstelling was de aanwezigen tools aan te reiken om hun initiatief op de kaart van gemeente, financiers en mogelijke partners te krijgen.

Voorbereid naar de gemeente toe

Dit onderdeel werd verzorgd door het Instituut voor Publieke Waarden onder leiding van Albert-Jan Kruiter. Wanneer een idee voor een initiatief aan een gemeente voorgelegd wordt, krijgt de initiatiefnemende burger vaak te maken met verschillende beleidsdomeinen die elkaar weleens tegen te spreken. Een gedegen voorbereiding begint dan ook bij het in kaart brengen van deze domeinen: Bij welk domein dien ik welke argumentatie te gebruiken? Deze argumentatie krijgt u door antwoorden te formuleren op de volgende vragen: Op welke wijze sluit mijn initiatief aan bij het vooropgestelde domein (legitimiteit)? Wat is voor de gemeente de opbrengst van mijn initiatief ten opzichte van de huidige situatie (rendement)? Op welke wijze betrekt het initiatief de burgers en draagt het bij aan sociale cohesie (betrokkenheid)? Kortom, beleidsmedewerkers weten graag waar jouw initiatief zich bevindt in de waardendriehoek die gevormd wordt door de pijlers legitimiteit, betrokkenheid en rendement.

De publicatie is hier gratis te downloaden.

PEP-Talk

Hoe druk ik de maatschappelijke waarde van mijn initiatief uit?

Om een antwoord te formuleren op deze vraag kwam Sébastian Duchène uitgebreid praten over de MAEXchange. Dit is een instrument dat op eenvoudige wijze de maatschappelijke waarde van initiatieven inzichtelijk maakt, op basis van gegevens van de initiatiefnemer en de gebruiker. De MAEXchange is tevens een transactie instrument dat investeren en participeren in die initiatieven bevordert.

Hoe gaat het in zijn werk?

Door middel van een korte vragenlijst wordt initiatiefnemers gevraagd naar de effecten van hun initiatief en de middelen waarmee deze effecten worden bereikt. Laagdrempeligheid is hierbij van groot belang. De op deze wijze verkregen data worden verwerkt in een profiel, dat via een aantal indicatoren een beeld geeft van de maatschappelijke waarde en de kerngegevens van het initiatief. De initiatiefnemer kan de gegevens bijwerken wanneer er veranderingen optreden. Gebruikers, vrijwilligers en sponsoren kunnen het initiatief waarderen en aangeven wat ze ervan vinden.

Wat brengt het op?

De MAEXchange maakt uw initiatief en de maatschappelijke waarde ervan zichtbaar. Dit is kennis die voor anderen maar ook voor uzelf van grote waarde kan zijn. Immers, ze kan u helpen bij het vinden van financiering/donaties/subsidies omdat uw profiel gericht in beeld komt bij fondsen, bedrijven en overheden. De eerste fondsen doneren nu al (zonder aanvraagprocedure) op basis van het profiel en er is tevens een donneerbutton voor kleine bedragen. Ook helpt de MAEXchange u bij het vinden van partners, materialen en mensen. Geef in uw profiel aan wat u nodig heeft, bv materialen, steun, vrijwilligers etc. Via de link op uw profiel naar de deelmarktplaats kunt u direct uw vraag stellen en komt uw behoefte onder de aandacht bij organisaties die overcapaciteit hebben.

De do’s and dont’s bij het aanvragen van een fonds

Bas Piek van het Kansfonds kwam vragen uit de zaal beantwoorden over fondsaanvragen en gaf daarbij handige tips die quick wins kunnen opleveren. Een kleine opsomming:

  • Ga vooraf steeds na wat de missie en de visie van het fonds is. Zo weet u of het fonds aansluit bij de doelstellingen van uw fondsaanvraag.
  • Fondsen hebben graag inzicht in de jaarrekening. Maak deze dan ook transparant en volledig.
  • Fondsen zijn niet geneigd in te gaan op een aanvraag met hoge personele kosten. Een mogelijk maximum voor personele kosten is €70 per uur.
  • Als de aanvraag is ingediend probeert u een voet tussen de deur te krijgen. Bel het fonds op en vraag naar een eerste impressie, maar stel zelf ook nog wat vragen.
  • Laat uw aanvraag nooit verzorgen door een professioneel fondsaanvrager. Immers, een fonds wil weten met wie het te doen heeft en dat is uw maatschappelijke initiatief!

 

De Haagse Uitdaging

In Den Haag is onder initiatie van PEP de Haagse Uitdaging opgezet. Het is de missie van de Haagse Uitdaging verbindingen tot stand te brengen tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in Den Haag. Dit met het doel samen concrete maatschappelijke vraagstukken op te lossen die bijdragen aan het leefklimaat in Den Haag. U kan als organisatie een ondersteuningsvraag uitzetten. MBO bedrijven gaan dan samen met u de uitdaging aan om uw vraagstuk op te lossen en zo samen te bouwen aan een betere stad. U kunt via een aanvraagformulier uw vraag stellen en een matchinggroep bestaande uit een tiental bedrijven gaan dan binnen hun netwerk op zoek naar een passende match. Dit is, een bedrijf dat u kan helpen met uw ondersteuningsvraag. Uiteraard moet uw aanvraag wel aan een paar spelregels voldoen. Zo wordt een puur financiële vraag bijvoorbeeld niet in overweging genomen. Immers, het moet een uitdaging zijn!

Wilt nog meer weten over waardering van uw initiatief en/of organisatie? Raadpleeg dan zeker ook het PEP E-boek!

PEP-Talk publiek
PEP-Talk
Terug

klantvragen

Wat is Goed Geregeld?

“Goed Geregeld” is een landelijke kwaliteitsonderscheiding van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Deze certificering geeft aan dat uw vrijwilligersbeleid op orde is. Om voor de onderscheiding in aanmerking te komen, toont u aan dat uw organisatie voldoet aan de kwaliteitscriteria van de vereniging NOV.

Hoe kan ik me certificeren voor Goed Geregeld?

Via deze link komt u op de website van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).  Hier staat uitgebreid wat u moet doen om in aanmerking te komen voor het keurmerk.

agenda

PEP Talk: Nieuwe vrijwillige energie

Hoe kunnen we leren van initiatieven die zijn ontstaan in coronatijd en deze verduurzamen?