NLdoet en het effect ervan op de stad

22 juli 2016

Sinds 2005 ondersteunt PEP Den Haag vrijwilligersorganisaties bij het vormgeven van hun klussen voor de landelijke actie NLdoet. Den Haag staat al jaren bovenaan wat betreft het aantal klussen die worden uitgevoerd. Echter, een onderzoek naar de effecten van NLdoet op langere termijn werd nog niet gevoerd.

Lotte de Voogd van der Straaten is derdejaars studente Culturele en Maatschappelijke Vorming aan de Haagse Hogeschool. In een gezamenlijke opdracht van PEP Den Haag en de gemeente Den Haag onderzocht zij de effecten van NLdoet, de ondersteuningsbehoeften van vrijwilligersorganisaties met betrekking tot NLdoet en de waarde van het NLdoet center tijdens de landelijke actiedag.

Geen duurzame inzet, wel duurzame binding

Wat betreft de effecten van NLdoet op langere termijn, viel op dat organisaties na een eerste keer vaak ook een tweede en derde keer deelnemen. Voornaamste reden is dat tijdens deze dag organisaties succesvol grotere klussen kunnen aanpakken die niet door hun eigen vrijwilligers worden opgepakt. De financiële incentive die gepaard gaat met een klus bleek minder leidend. Immers, organisaties vinden het vooral een mooie gelegenheid om mensen kennis te laten maken met de organisatie en haar doelstellingen en niet geheel zonder succes. Dit wil niet zeggen dat alle vrijwilligers tijdens NLdoet zich later als vrijwilliger blijven inzetten. Integendeel, in termen van duurzaamheid van vrijwillige inzet blijkt NLdoet relatief weinig effect te hebben. Wel blijkt dat er binding met de organisatie ontstaat.

Zo wordt een kinderboerderij waar een klus plaatsvond nadien vaker bezocht door de vrijwilligers. Een scoutinggroep heeft na NLdoet een verfteam kunnen samenstellen. Wanneer er een verfklus is buiten NLdoet om, hoeft de scouting maar te bellen en het verfteam staat er met een kwast in de hand.

Leren van elkaar

Inzake ondersteuningsbehoeften werd duidelijk dat de ondersteuning die PEP biedt, niet bij iedereen bekend is. Wel geven de organisaties aan ondersteuning te kunnen gebruiken. De behoeften bevinden zich hoofdzakelijk op het terrein van kennis en vaardigheden.

Wat betreft de kennis gaat het over inzichten in het binden, boeien en behouden van vrijwilligers alsook strategieën om vrijwilligers te bereiken bij een NLdoet klus. Een leuk detail is dat organisaties met name aangeven dat ze van elkaar willen leren en tips and tricks willen uitwisselen wat betreft de vormgeving van de klus en het werven van vrijwilligers voor de NLdoet dag.

Ook geven organisaties aan dat men op het gebied van het bereiken van vrijwilligers meer verdieping wil. Het gaat om communicatieve vaardigheden die te gebruiken zijn voor, tijdens en na de klus. Doel is dan een bestand van vrijwilligers op wijkniveau te kunnen aanleggen en een optimale naamsbekendheid van de organisatie in de stad te generen.

Ja uitdaging, nee centrum

De kick-off bijeenkomst stond dit jaar in het teken van de Haage Uitdaging en werd door  talrijke bedrijven en organisaties bezocht. Maatschappelijke organisaties konden in een korte pitch hun uitdaging voorleggen aan bedrijven uit Den Haag. Bij een goede match, stuurden deze bedrijven vervolgens hun werknemers op pad als vrijwilligers om de klus te klaren.

Het NLdoet center op zich kon dan weer op veel minder animo rekenen. Ook daar konden bezoekers van bijvoorbeeld de bibliotheek of het IJspaleis (stadhuis) kleine klussen klaren. Zo konden er cupcakes gebakken worden die dan later op de dag aan een zorginstelling werden bezorgd. Echter, van een succes is geen sprake waardoor de kritische vraag gesteld moet worden of dit format wel houdbaar is en een toegevoegde waarde biedt. Voor maatschappelijke organisaties blijkt dit alvast niet het geval.

Dit staat in contrast met de bijdragen van Den Haag FM. Dit radiostation maakt een jaarlijks live verslag over de NLdoet dag in Den Haag. Volgens maatschappelijke organisaties zorgt dit voor meer bekendheid van de dag, maar tevens ook voor meer bekendheid van de organisaties die bezocht worden door Den Haag FM.

En hoe nu verder?

NLdoet kan opnieuw een succes genoemd worden. Maar PEP zal de aanbevelingen van Lotte uiteraard nauwgezet bestuderen. Duidelijk is dat er behoefte is aan kennisdelen, al dan niet in de vorm van workshops of een inspiratiebijeenkomst. Nagedacht moet nog worden op welk tijdstip, volgens welk format en met welke middelen we aan deze behoeften gaan voldoen. Eén ding is zeker, volgend jaar wordt NLdoet weer een groot succes in Den Haag en PEP zal zich daar volledig voor inzetten en het leren van elkaar optimaal faciliteren.

Lees hier het onderzoek
Onderzoeksverslag ondersteuningsmethode NL Doet

Terug

praktijkverhalen

Mantelzorg Werkt!

Avond voor Vrijwilligersorganisaties 2019

klantvragen

Wat is Goed Geregeld?

“Goed Geregeld” is een landelijke kwaliteitsonderscheiding van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Deze certificering geeft aan dat uw vrijwilligersbeleid op orde is. Om voor de onderscheiding in aanmerking te komen, toont u aan dat uw organisatie voldoet aan de kwaliteitscriteria van de vereniging NOV.

Hoe kan ik me certificeren voor Goed Geregeld?

Via deze link komt u op de website van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).  Hier staat uitgebreid wat u moet doen om in aanmerking te komen voor het keurmerk.

agenda

Workshop Effectief communiceren

In deze workshop van twee uur krijg je praktische handvatten om effectiever te communiceren