Meedenkers voor respijtzorg in Den Haag gezocht

15 december 2016

Op dinsdag 24 januari van 12.30 tot 14.30 is de eerste lunchbijeenkomst met aanbieders van respijtzorg. Aanmelden kan door een mail te sturen aan [email protected]

Al sinds 2012 is de respijtwijzer Den Haag online. Uit statistieken en geluiden uit het veld blijkt echter dat er meer gebruik van kan worden gemaakt. Dat willen we realiseren! Goede respijtzorg hoort bij een prettig functionerende participatiesamenleving. Onderzoek dat PEP Den Haag onlangs deed bracht de knelpunten rond respijtzorg in kaart. Samen met u willen we knelpunten omzetten in verbeterpunten.

Meedenken? Word werkgroeplid
Bij de gezamenlijke verantwoordelijkheid om langer voor elkaar te zorgen, hoort ook de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat burgers overvraagd worden. Dat kan met respijtzorg, vervangende mantelzorg. Denkt u mee over de ontwikkeling van een adequaat, compleet en toegankelijk respijtzorgoverzicht?

Wie zoeken we?
Iedereen die respijtzorg aanbiedt of ernaar verwijst is welkom. We denken bijvoorbeeld aan zorgprofessionals en aandachtsfunctionarissen, zowel deelnemers uit de vrijwillige als de professionele hoek.

Wat gaat u doen?
Het ideale werkgroeplid is bevlogen en kritisch. Wij vragen u mee te denken hoe we:

- de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van de Respijtwijzer kunnen optimaliseren;
- de vindbaarheid en bereikbaarheid van de Respijtwijzer kunnen verbeteren;
- de website kunnen vullen en inrichten met passend aanbod;
- het aanbod kloppend, up-to- date en gebruiksvriendelijk houden;
- uw wensen en aanbevelingen kunnen inpassen.

Tijdens de eerste bijeenkomst in januari willen we samen met u bepalen hoe vaak en hoe lang we bij elkaar komen.

Wat levert het op?
Uw deelname aan het panel levert betere ondersteuning op voor mantelzorgers en passendere hulpvragen richting aanbieders.

Aanmelden en meer weten?
Vindt u het belangrijk dat de respijtzorg in Den Haag binnenkort beter in kaart is? Doe dan mee! U kunt zich aanmelden bij Fatos Ipek-Demir, [email protected] 070 – 302 44 47.

Terug

praktijkverhalen

Rapport Inclusieve Mantelzorgondersteuning

Jaarverslag 2017

klantvragen

Wat zijn zorgvrijwilligers?

Zorgvrijwilligers zijn mensen die bij het begin van hun activiteiten nog geen band hadden met de zorgvrager. Ze kiezen dus bewust voor hun bijdrage aan de zorg. Bijvoorbeeld een gepensioneerde sportleraar die bewegingslessen organiseert in een zorginstelling.

Kan PEP helpen bij de ondersteuning van mantelzorgers?

PEP helpt u daarbij met: voorlichting- en adviestrajecten, het beschikbaar stellen van tools, en methodieken, het uitvoeren van onderzoeksprojecten, het verzorgen van trainingen en workshops op maat, op open inschrijving, met e-learnings en train-de-trainer technieken.

agenda

Kleurrijke Mantelzorg

Hoe kunnen we mantelzorgers van kleur beter bereiken, ondersteunen en verbinden? Kom uw ervaring en kennis delen en verrijken!