Maatschappelijke kerk over Noodhulp in Den Haag

10 februari 2020

De Maatschappelijke Kerk vindt vier keer per jaar plaats in Den Haag en wordt georganiseerd door HUB: Geloof in Den Haag (Stichting Mara en Stek) en PEP. In de Maatschappelijke Kerk-bijeenkomsten komen leiders en leden van internationale en migrantenkerken samen, om kennis op te doen en ervaringen te delen over sociale en maatschappelijke thema’s die actueel en relevant zijn voor hun gemeenschappen.

Het thema van de bijeenkomst op 10 februari was: ‘Noodhulp in Den Haag – Individuele financiële hulpverlening’. Ruim 40 pastors en andere sleutelfiguren van internationale en migrantenkerken namen deel aan het programma. Tijdens de maaltijd spraken de aanwezigen in kleine groepjes over voorbeelden uit de praktijk van noodhulpvragen. Hoe kunnen mensen in acute (financiële) nood het beste worden geholpen? Welke mogelijkheden bieden de kerken en maatschappelijke organisaties in Den Haag? Uit deze gesprekken bleek al dat (kleine) migrantenkerken relatief veel vragen voor noodhulp krijgen, die ze in eigen kring proberen op te lossen.

Pastor Ayoub van de Arabische Samenkomst ging daar ook op in bij zijn presentatie. Hij benadrukte dat zijn kerk niet over financiële middelen beschikt, maar desondanks veel bereikt. Volgens hem kan van iemand in nood niet verwacht worden dat hij of zij sterk zal zijn. Dit komt doordat de nood te hoog is.

Naast migrantenkerken, die zeer maatschappelijk betrokken zijn, doen volgens Ayoub ook ‘autochtone’ kerken heel veel voor migranten. De Arabische Samenkomst werkt samen met deze kerken, wisselt kennis en ervaring uit en vormt een netwerk van hulpverleners. Deze hulpverleners assisteren hulpbehoevenden bij het lezen van Nederlandstalige brieven en het invullen van formulieren, dienen als tolk en zoeken naar huisartsen en specialisten voor zieken. ‘Autochtone’ en migrantenkerken verlenen dezelfde zorg, stelt Ayoub. Hij drukt migrantenkerken op het hart zichzelf niet af te schermen: ‘Het gaat om mensen die hulp nodig hebben.’

Hulpverleners moeten volgens Ayoub genuanceerd, objectief en zorgvuldig zijn. Door elk geval goed te analyseren kunnen zij achterhalen of er daadwerkelijk noodzaak tot hulpverlening is en zijn zij in staat ‘het verschil te maken’.

Van de samenwerking met Mara en PEP verwacht Ayoub het volgende:

  • Meer aandacht voor de problematiek in steden.
  • Het stimuleren van samenwerking tussen migrantenkerken.
  • Het bevorderen van bewustwording onder leiders van migrantenkerken: hoe kunnen zij hulp en ondersteuning bieden aan mensen die het nodig hebben.

 

Robert Udilwa, betrokken bij de SMO (Stichting Steunpunt Migranten en hun organisaties) signaleert in zijn bijdrage een financiële crisis onder migranten uit Azië, Latijns-Amerika, het Caraïbisch gebied, het Midden-Oosten en delen van Europa. Udilwa spreekt van een ‘impasse’ en meldt dat SMO in haar samenwerking met Stek moet streven naar het in het leven roepen van een mobiele groep (van drie tot vier vrijwilligers) met als missie het zoeken, vinden en in contact met SMO/Stek brengen van mensen die hulp nodig hebben.

Stek biedt individuele (financiële) ondersteuning bij nood in Den Haag. Jenneke van Veelen, Jacqueline Mousa, Lerina Kwamba en Susan Goertz zijn daarvan het gezicht. Ze hebben ook een flyer gemaakt voor de (migranten)kerken om hier uitleg over te geven.

Tijdens de Maatschappelijke Kerk lichtte Jenneke van Veelen aan de hand van twee afbeeldingen van een tunnel toe hoe zij ondersteuning kunnen bieden bij broodnood en hulp aan ongedocumenteerden. Zij ging in gesprek met de aanwezigen in de zaal over concrete voorbeelden hoe mensen geholpen kunnen worden.

Terug

klantvragen

Wat is Goed Geregeld?

“Goed Geregeld” is een landelijke kwaliteitsonderscheiding van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Deze certificering geeft aan dat uw vrijwilligersbeleid op orde is. Om voor de onderscheiding in aanmerking te komen, toont u aan dat uw organisatie voldoet aan de kwaliteitscriteria van de vereniging NOV.

Hoe kan ik me certificeren voor Goed Geregeld?

Via deze link komt u op de website van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).  Hier staat uitgebreid wat u moet doen om in aanmerking te komen voor het keurmerk.

agenda

Haags Keurmerk, start nieuw traject

Online traject > Zet de puntjes op de i bij jouw vrijwilligersbeleid en behaal het certificaat!