Interactief debat pedagogische civil society

26 april 2016

Brussel te laat, Den Haag weet raad?
De gebeurtenissen in Brussel hebben iets duidelijk gemaakt over de jongeren daar. Maar wat? En gaat het zoveel beter met onze jongeren hier? Voelen zij zich een essentieel onderdeel van onze maatschappij, of is het vervreemding alom? Als kenniscentrum voor participatie- en emancipatievraagstukken kan PEP Den Haag deze vragen niet zomaar aan zich voorbij laten gaan. Daarom organiseren we opnieuw een interactief debat op donderdag 9 juni van 19.00 tot 21.00 uur in de Idazaal Den Haag.

De civil society, dat zijn wij
Uiteraard kunnen we de socio-economische verschillen tussen Brussel en Den Haag niet negeren. Maar doet Den Haag het zoveel beter in de bestrijding van ongelijkheid? En is Brussel wel echt een sociale ramp? En wat kan Den Haag leren van Brussel, en andersom?
Begint het allemaal bij beter onderwijs? Moet de buurman meer verantwoordelijkheid nemen? Of ontbreekt het ons gewoon aan liefde in de samenleving? Kortom, wat kunnen we doen om er voor te zorgen dat alle jongeren van nu, de betrokken burgers worden die wij morgen hard nodig hebben? Immers, de pedagogische civil society zijn wij allemaal samen!

Kopstukken van formaat
Elke twee weken maken we een spreker bekend. Deze sprekers delen hun kennis, en expertise over en hun visie op de toekomstkansen van onze jongeren, burgerschap en de ingrediënten voor vervreemding van de maatschappij.

Bleri Lleshi
Jongerenwerker in Brussel, politiek filosoof, documentairemaker en auteur. Als geen ander slaat hij er in nuchtere maatschappelijke en politieke analyses te koppelen aan de realiteit van de Brusselse straten. Hij vertrekt steeds vanuit de ervaringen van jongeren, de kansen die ze (niet) krijgen en het effect van sociale ongelijkheid op de identiteitsbeleving.
Momenteel schrijft hij een doctoraat over ‘de strijd van de uitgeslotenen’. Ook publiceert hij regelmatig opiniestukken en recensies voor verschillende Belgische media, waaronder Knack en De Morgen. Na de gebeurtenissen in Brussel verschenen stukken van zijn hand in onder andere de The Guardian en was hij te gast bij BBC Radio en de Nederlandse Radio 1. Zijn laatste boek, Liefde in tijden van angst, domineert al enkele weken de non-fictie literatuurlijsten in België. In 2014 nam Bleri een plaats in op de lijst van meest invloedrijke allochtonen van België. Kortom, een man met de voeten in de klei en het hoofd bij de nuchtere analyse! Wie anders dan hij kan beter reflecteren over de stand van zaken bij de Brusselse jongeren?

Bram Eidhof
De tweede spreker die we bekendmaken is Bram Eidhof. Bram is als actieonderzoeker verbonden aan het Instituut voor Publieke Waarden. Daar ontwikkelt hij met veel plezier alternatieven voor instituties die moeite hebben om met de tijd mee te gaan, zoals de vakbond, de politieke partij en het pensioenfonds. Voorheen was hij verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen bij de Programmagroep Onderwijskunde waar hij succesvol promoveerde met het proefschrift Influencing Youth Citizenship (video).
Bram is een multidisciplinair onderzoeker die als geen ander neurowetenschap, politieke theorie, effectiviteit in het onderwijs en psychologische modellen van burgerschapsbevordering met elkaar weet te verbinden. Hij is ervan overtuigd dat het huidige onderwijs tekortschiet in het leren van democratische competenties en inzichten aan leerlingen. Volgens Bram biedt de leerplicht een kans om ongelijkheden in democratische uitrusting te verminderen. Immers, ook leerlingen uit minder stimulerende milieus volgen onderwijs.
Wie anders dan Bram konden we vragen om vanuit een wetenschappelijke invalshoek te reflecteren op de pedagogische civil society die we samen vormgeven? Immers, als we onze jongeren de handvatten willen bieden om uit te groeien tot de betrokken burgers die we morgen nodig hebben, kan de kennis van Bram hier niet aan ontbreken!

Mary Tupa-Wenno
De derde spreker is Mary Tupan-Wenno. Mary is al meer dan tien jaar directeur van Stichting ECHO, een non-profit organisatie die zich specialiseert in diversiteitsbeleid in het (hoger) onderwijs en de arbeidsmarkt. De missie van ECHO: Bijdragen aan een inclusieve samenleving, waarin iedereen ongeacht afkomst het beste uit zichzelf kan halen. Dit doet ECHO middels projecten die bijdragen aan bewustwording van en begrip voor verschillende belevingswerelden.
ECHO ontwikkelt zelf producten die voor zowel onderwijs als bedrijfsleven bruikbaar zijn. Hiervoor werken ze samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam, maar ook met internationale onderwijsinstellingen. De inzichten van Mary gaan dan ook verder dan wat we in Nederland tot nog toe gewend zijn. Met name haar kennis over de Amerikaanse civil society en de lessen die we daaruit kunnen trekken komen goed van pas! Kortom, andermaal een boeiend spreker die de praktijk van inclusiviteit en diversiteit kan aanvullen met internationale inzichten en ervaringen.

Het interactieve debat dat volgt, waarin u een actieve rol vervult, maakt het zeer interessant. Samen met u gaan we op zoek naar de mogelijkheden van een inclusieve samenleving waarin al onze jongeren de kansen krijgen die ze verdienen. En dat begint met een open en interactief gesprek: een debat dus!

Reflectiepanel

PEP Den Haag, kenniscentrum, jongeren reflectiepanel

Shania Lalai is 17 jaar en volgt momenteel de opleiding tot Juridisch Medewerker op het MBO. Zij vind het geweldig om te kunnen deelnemen als Haags jongerenambassadeur met de portefeuille Onderwijs en Arbeidsmarkt:
“Het onderwerp waar we vandaag over zullen debatteren gaat een ieder aan en de jongere in het bijzonder. Zelf kom ik op voor de belangen van jongeren en vind ik het belangrijk dat er geluisterd wordt naar hun stem en dat dat daar iets mee gedaan wordt!”

Limmy Yusuf, officieel Limlams Mary Yusuf, is 20 jaar en volgt een opleiding tot juridisch medewerker. Zij doet veel vrijwilligerswerk als Scheveningse Jongeren Ambassadeurs, algemeen bestuurslid Wijk Overleg Scheveningen en als de Voorzitter Studentenraad Juridisch:
“Ik had bij dit debat eerst het idee dat het ging om radicalisering onder west Europese jongeren etc. naar aanleiding van de aanslagen in Parijs en Brussel. Maar kwam daarna het woordje Pedagogische Civiel Society tegen. Waarbij ik meteen dacht aha ! het opvoeden van en door. Jongeren zijn immers de toekomst!”

Kristel Goethals is 23 jaar jong en tweede jaars student European Studies aan de Haagse Hogeschool. Vorig jaar startte ze met een project/onderzoek over kritisch democratisch burgerschap en dit bij het lectoraat burgerschap en diversiteit van de Haagse Hogeschool:
“In februari heb ik mijn project over burgerschap aan de Haagse Hogeschool succesvol afgerond. Naar aanleiding daarvan werd ik afgelopen maand benaderd om mee te doen aan het interactief-debat van PEP Den Haag. Ik was daar gelijk enthousiast over!”

Tim ’S Jongers is 34 en vooral nog jong van geest. Hij studeerde in 2013 af aan de Universiteit Leiden met een prospectieve scriptie over de beleidsvorming bij de decentralisatie van de jeugdzorg. Hij werkt bij PEP als Coördinator Kenniscentrum en is de initiator van het debat. Voordien werkte hij met dakloze jongeren:
“Een debat over jongeren kan niet plaatsvinden zonder jongeren. Met deze drie dames in het reflectiepanel ben ik overtuigd van een avond waarin elke stem gehoord zal worden.”

Influencing Youth Citizenship.

Interessant voor u?
Dit interactieve debat is voor iedereen met een ruime geest die openstaat voor meerdere visies op dit vraagstuk. En in het bijzonder ook diegenen die met jongeren werken en jongeren zelf. Diversiteit in de aanwezigen is wat PEP beoogt. U kunt zich aanmelden op de volgende pagina via het inschrijfformulier. Onderaan de pagina vindt u het inschrijfformulier. 

Terug

klantvragen

Wat is Goed Geregeld?

“Goed Geregeld” is een landelijke kwaliteitsonderscheiding van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Deze certificering geeft aan dat uw vrijwilligersbeleid op orde is. Om voor de onderscheiding in aanmerking te komen, toont u aan dat uw organisatie voldoet aan de kwaliteitscriteria van de vereniging NOV.

Hoe kan ik me certificeren voor Goed Geregeld?

Via deze link komt u op de website van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).  Hier staat uitgebreid wat u moet doen om in aanmerking te komen voor het keurmerk.

agenda

Haags Keurmerk, start nieuw traject

Online traject > Zet de puntjes op de i bij jouw vrijwilligersbeleid en behaal het certificaat!