Intentieverklaring Mantelzorg Werkt!

28 februari 2017

PEP bestuurder/directeur Fenna Noordermeer heeft de intentieverklaring ondertekend.
PEP bestuurder/directeur Fenna Noordermeer heeft de intentieverklaring ondertekend.

Op 24 februari 2017 tekenden negen werkgevers op het Haagse stadhuis een intentieverklaring om zich te committeren aan het bekend en bespreekbaar maken van mantelzorg op de werkvloer. Het gaat om ’s Heeren Loo Het Westerhonk, Nationale Nederlanden, Holland Casino, De Haagse Hogeschool, Haaglanden Medisch Centrum, Woonzorgcentra Haaglanden, Xtra, Florence en PEP Den Haag.

Karsten Klein (Wethouder Zorg): “Deze organisaties vervullen een voorbeeldrol voor andere werkgevers in Den Haag en tonen vooruitstrevend en  aantrekkelijk werkgeverschap. Aandacht, begrip en samen zoeken naar oplossingen, zijn de kernwoorden van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Door hieraan invulling te geven, verdienen deze werkgevers de Erkenning die is geïnitieerd door het ministerie van VWS en SZW. Gemeente Den Haag faciliteert door hen in het traject naar de Erkenning advies, ondersteuning en begeleiding van stichting Werk&Mantelzorg  aan te bieden.”

Met het tekenen van de intentieverklaring bekrachtigden de werkgevers hun deelname aan het project Mantelzorg werkt! van Gemeente Den Haag. Dit project is bedoeld om organisaties in de gemeente te informeren en adviseren in hoe werknemers die mantelzorgen, gezond aan het werk te houden. Doel is om de bekendheid en de bespreekbaarheid van oplossingen op de werkvloer én daarbuiten, te verhogen. 

PEP ondersteunt Haagse organisaties o.a. op het gebied van mantelzorg en faciliteert het online platform DenHaagMantelzorg.nl. Het ligt dan ook voor de hand dat PEP meedoet aan Mantelzorg Werkt!. Behalve het eigen personeelsbeleid rond mantelzorg optimaliseren, wil PEP ook andere organisaties en bedrijven aansporen om hun personeelsbeleid onder de loep te nemen. PEP adjunct-directeur Charlie Ortega: “Eigenlijk is er geen reden om je als werkgever niet in te zetten voor een mantelzorgvriendelijk beleid. Het bevordert niet alleen het welzijn, maar ook het functioneren van de werknemer.”

Terug

praktijkverhalen

Rapport Inclusieve Mantelzorgondersteuning

Jaarverslag 2017

klantvragen

Wat zijn zorgvrijwilligers?

Zorgvrijwilligers zijn mensen die bij het begin van hun activiteiten nog geen band hadden met de zorgvrager. Ze kiezen dus bewust voor hun bijdrage aan de zorg. Bijvoorbeeld een gepensioneerde sportleraar die bewegingslessen organiseert in een zorginstelling.

Kan PEP helpen bij de ondersteuning van mantelzorgers?

PEP helpt u daarbij met: voorlichting- en adviestrajecten, het beschikbaar stellen van tools, en methodieken, het uitvoeren van onderzoeksprojecten, het verzorgen van trainingen en workshops op maat, op open inschrijving, met e-learnings en train-de-trainer technieken.

agenda

Kleurrijke Mantelzorg

Hoe kunnen we mantelzorgers van kleur beter bereiken, ondersteunen en verbinden? Kom uw ervaring en kennis delen en verrijken!