Informatiebijeenkomst Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties

29 juli 2016

Op dinsdag 19 juli jl. werd een informatiebijeenkomst gehouden over het Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties (HKV). Het HKV is bedoeld voor de kleinere vrijwilligersorganisaties die zonder of met een gering aantal betaalde krachten hun werk doen. Daarmee onderscheidt het Haags Keurmerk zich van het landelijk keurmerk Goed Geregeld van het NOV. Hiermee komen ook zij in aanmerking voor een keurmerk en hulp bij het schrijven van een gedegen plan voor hun vrijwilligers.

De deelnemers kregen eerst uitleg over diverse aspecten van het HKV, zoals de toegevoegde waarde van certificering, het waarom van een HKV, voor wie het is bedoeld en hoe het werkt. Tussendoor konden ook vragen worden gesteld. Na de bijeenkomst konden de deelnemers nog in gesprek met de adviseurs van PEP om vragen te stellen en vervolgafspraken te maken.

Het project betreft een pilot gevolgd door een evaluatie. Na de evaluatie zal de definitieve werkwijze en de bijhorende documenten vastgelegd worden. Wanneer dit duidelijk is, worden organisaties die interesse hebben getoond hierover geïnformeerd. Als voortraject kunnen organisaties deelnemen aan een Kwaliteitsimpuls gesprek. In dit gesprek biedt PEP een overzicht van de ondersteuningsaanbod, alsook instant advies over het boeien, binden en behouden van vrijwilligers. Daarnaast worden er een aantal vragen gesteld over hoe de organisaties hun rol in de participatiesamenleving ervaren en wat zij nodig hebben om in die rol goed te functioneren. Voor meer informatie kunt u terecht bij een van onze adviseurs.

Of naar naar de Quickscan die u snel op weg helpt. 

Terug

praktijkverhalen

Mantelzorg Werkt!

Avond voor Vrijwilligersorganisaties 2019

klantvragen

Wat is Goed Geregeld?

“Goed Geregeld” is een landelijke kwaliteitsonderscheiding van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Deze certificering geeft aan dat uw vrijwilligersbeleid op orde is. Om voor de onderscheiding in aanmerking te komen, toont u aan dat uw organisatie voldoet aan de kwaliteitscriteria van de vereniging NOV.

Hoe kan ik me certificeren voor Goed Geregeld?

Via deze link komt u op de website van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).  Hier staat uitgebreid wat u moet doen om in aanmerking te komen voor het keurmerk.

agenda

Workshop Effectief communiceren

In deze workshop van twee uur krijg je praktische handvatten om effectiever te communiceren