De mantelzorger verzuipt

10 november 2016

Had u deze week 11 uur over? Vast niet. Toch is dat het gemiddeld aantal uren dat mantelzorgers elke week besteden aan hulp voor hun vader, moeder, kind of andere naaste. Zij hadden die tijd ook niet over, maar moesten plotseling inspringen. Het is dan ook niet vreemd dat veel van deze mantelzorgers overbelast zijn. Extra schrijnend is dat het percentage overbelaste mantelzorgers stijgt. Met name bij mantelzorgers van mensen met dementie neemt de druk toe.

Een op zes mantelzorgers overbelast
Deze week – de week van de mantelzorg – kwamen twee grote partijen met nieuwe cijfers. En ook PEP Den Haag presenteerde onderzoeksresultaten; wij namen respijtzorg (vervangende mantelzorg) onder de loep. Uit de tweejaarlijkse peiling van Alzheimer Nederland en onderzoeksinstituut NIVEL blijkt dat bij mantelzorgers van mensen met dementie de belasting toeneemt, ook als een naaste in een zorginstelling woont. Van deze mantelzorgers voelt maar liefst een op de zes zich overbelast. Ook andere mantelzorgers hebben het zwaar. Het CBS geeft aan dat een op de zeven mantelzorgers haar taak als belastend of zelfs overbelastend ervaart. Deze groep geeft op dat ze maar liefst 28 uur (!) per week mantelzorg verleent. PEP houdt de Haagse situatie in de gaten en ziet dat ook onze stad veel overbelaste mantelzorgers telt. Ook zij komen nauwelijks toe aan hobby’s of sociale contacten.

Vraag en aanbod matchen niet
Hulpverleners kunnen de belasting van mantelzorgers nooit volledig wegnemen, maar kunnen wel voor verlichting zorgen. Uit het onderzoek van PEP blijkt dat mantelzorgers helaas niet makkelijk in contact komen met vervangers. Ze vinden het lastig hulp te vragen, hun zorgvrager laat het niet toe of ze weten zowel letterlijk als figuurlijk niet waar ze het zoeken moeten. De speciaal voor respijtzorg ingerichte website www.respijtwijzerdenhaag.nl biedt onvoldoende soelaas. Onder meer omdat de zoekstructuur onduidelijk is, het aanbod versnipperd is, de informatie niet meer up-to-date is en niemand persoonlijke hulp geeft bij het vinden van respijtzorg. Bovendien bestaat het online gepresenteerde aanbod vooral uit zorg, terwijl mantelzorgers aangeven gebaat te zijn bij praktische hulp. Denk aan iemand die de boodschappen doet, een was draait of het huisdier verzorgt. Complicerende factor is bovendien de terminologie. Weinigen weten van zichzelf dat ze mantelzorger zijn, laat staan dat ze bekend zijn met het begrip respijtzorg.

Wat doet PEP Den Haag met deze cijfers?

PEP Den Haag is actief als verbinder en procesbegeleider voor (zorg)organisatie in de stad. We zien dat er veel goedwillende hulptroepen beschikbaar zijn, maar dat de overbelaste mantelzorger en de zorgaanbieder elkaar niet vinden als er een tijdelijke wissel nodig is. PEP helpt aanbieders van respijtzorg hun aanbod beter te laten aansluiten op de vraag. En dat aanbod te bundelen en vindbaar te maken.

Dit moet beter! Helpt u mee?
Biedt uw organisatie diensten waarmee u mantelzorgers kunt ontlasten? Praktische hulp die u eerder niet een-twee-drie als vervangende mantelzorg zag? Meld het aan PEP. Wij bouwen aan een verbeterde respijtwijzer die een plek krijgt op de website www.denhaagmantelzorg.nl. Laat u ons weten welke ondersteuning wij daar kunnen opnemen en welke rol u kunt spelen bij het verbeteren van respijtzorg in Den Haag?  

Rapport respijtzorgonderzoek 
Samenvatting respijtzorgonderzoek
Bron: CBS https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/45/een-op-zeven-mantelzorgers-vindt-zichzelf-zwaarbelast
Mezzo (https://www.mezzo.nl/artikel/dementiemonitor-mantelzorg-belasting-van-mantelzorgers-neemt-toe )

 

Terug

praktijkverhalen

Rapport Inclusieve Mantelzorgondersteuning

Jaarverslag 2017

klantvragen

Wat zijn zorgvrijwilligers?

Zorgvrijwilligers zijn mensen die bij het begin van hun activiteiten nog geen band hadden met de zorgvrager. Ze kiezen dus bewust voor hun bijdrage aan de zorg. Bijvoorbeeld een gepensioneerde sportleraar die bewegingslessen organiseert in een zorginstelling.

Kan PEP helpen bij de ondersteuning van mantelzorgers?

PEP helpt u daarbij met: voorlichting- en adviestrajecten, het beschikbaar stellen van tools, en methodieken, het uitvoeren van onderzoeksprojecten, het verzorgen van trainingen en workshops op maat, op open inschrijving, met e-learnings en train-de-trainer technieken.

agenda

Kleurrijke Mantelzorg

Hoe kunnen we mantelzorgers van kleur beter bereiken, ondersteunen en verbinden? Kom uw ervaring en kennis delen en verrijken!