De Haagse Maatschap pakt door

16 november 2017

Denken als ondernemer en werkgevers verleiden

Op 16 november organiseerde De Haagse Maatschap de conferentie ‘Kansen geven, kansen grijpen’ in het Nutshuis. We kijken terug op een mooie conferentie, die in het teken stond van ondernemen, kennis delen, en praktische oplossingen voor een passend aanbod van scholing en werk voor Haagse vrouwen.
De conferentie startte met een welkomstwoord van Charlie Ortega, adjunct-directeur PEP, die trots terugblikte op de successen van het jaar 2017 en de voorgaande jaren. Zij sprak voor een volle zaal, bestaande uit o.a. professionals, ondernemers, non-profitorganisaties, vrouwen, wijkleerbedrijven en opleidingscentra. Wethouder Karsten Klein benadrukte in zijn videoboodschap het grote belang van De Haagse Maatschap in het bereiken en ondersteunen van Haagse vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt en belichtte de kracht van partners die samen Haagse vrouwen helpen in Den Haag.

Denken en doen vanuit een ondernemer
Arbeidsspecialist Albert Struikenkamp inspireerde in zijn lezing de aanwezigen door “te denken als een ondernemer”. Hij gaf de aanwezigen een kijkje in het hoofd van de ondernemer, en legde uit waarom dit belangrijk is, en hoe je hier het beste op kunt voorbereiden en in kunt spelen. Dit helpt partners van De Haagse Maatschap Haagse vrouwen te ondersteunen bij de toeleiding naar werk.

Workshops
Na de lezing van Albert Struikenkamp vonden gelijktijdig drie workshops plaats. Annemieke de Jong gaf een workshop over haar stichting Studerende moeders. Uit haar workshop komt naar voren dat studerende moeders een groep vormen die buiten de regelingen valt. Een samenwerking tussen studerende moeders en De Haagse Maatschap ligt in het vizier. Abderrahim Kajouane en Nathaly Mercera van PEP verzorgden de workshop Werk & Ondernemen. Hier werd gebrainstormd hoe de ondernemers, organisaties en overheid samen tot mooie oplossingen kunnen komen. Dorien de Wit en Arie de Kreij van Menskracht 7 gaven een workshop over Werk & scholing. Uit de overvolle zaal blijkt: scholing en opleiden leeft onder de partners van De Haagse Maatschap. Er is samen nagedacht over hoe opleidingstrajecten betere te laten aansluiten op kansen op werk. Eén van de inzichten uit deze workshop bleek: de werkgevers ontbreken.

Werkgevers verleiden
Tegen het eind van de conferentie werd dan ook door de aanwezigen de vraag gesteld: “Hoe gaan wij werkgevers verleiden?” zodat wij de Haagse vrouwen meer kansen geven. Want daar zijn de partners het over eens: er zijn meer werkgevers nodig waar vrouwen bijvoorbeeld werkleertrajecten kunnen volgen. Partners willen kansen grijpen door werkgevers in Den Haag te bezoeken en ze te overreden zich aan te sluiten bij het platform. Sneldichteres Floortje Schoevaart sloot met haar komische en gevatte impressie de dag af.

Lancering website
Op 16 november is ook de vernieuwde website van De Haagse Maatschap gelanceerd. De vernieuwde website bevat op dag één al ruime aanbod van aanbiedingen ingedeeld in de zes categorieën: Ontmoeten, Taal, Leren, Vrijwilligerswerk, Werk, en Ondernemen.

De nieuwe website: één platform met al het aanbod
De afgelopen maanden heeft PEP voor De Haagse Maatschap het aanbod van scholing, vrijwilligerswerk en arbeid in Den Haag in kaart gebracht. Dit aanbod is op de geheel vernieuwde website van De Haagse Maatschap geplaatst, onderverdeeld in zes categorieën. Partners (én toekomstige partners) van De Haagse Maatschap worden van harte uitgenodigd hun aanbiedingen voor vrouwen ook op de website te plaatsen. Dit kan via de link ‘Registratie toevoegen’ linksonder op de Homepagina van de website. De website dient namelijk als platform, waarop het aanbod in Den haag voor alle partners inzichtelijk wordt. Dit maakt de lijnen kort, en maakt nieuwe verbindingen mogelijk. Samen kunnen we meer kansen bieden voor vrouwen in Den Haag.

Over De Haagse Maatschap
De Haagse Maatschap werkt aan structurele samenwerking tussen toeleiders naar en aanbieders van scholings- en opleidingstrajecten. Dit moet een bijdrage leveren aan een overzichtelijk, goed toegankelijk en helder aanbod van scholing voor vrouwen in Den Haag. Daarnaast worden met instellingen afspraken gemaakt over de toeleiding en begeleiding van vrouwen.

Terug

praktijkverhalen

Mantelzorg Werkt!

Avond voor Vrijwilligersorganisaties 2019

klantvragen

Wat is Goed Geregeld?

“Goed Geregeld” is een landelijke kwaliteitsonderscheiding van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Deze certificering geeft aan dat uw vrijwilligersbeleid op orde is. Om voor de onderscheiding in aanmerking te komen, toont u aan dat uw organisatie voldoet aan de kwaliteitscriteria van de vereniging NOV.

Hoe kan ik me certificeren voor Goed Geregeld?

Via deze link komt u op de website van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).  Hier staat uitgebreid wat u moet doen om in aanmerking te komen voor het keurmerk.

agenda

Slotbijeenkomst 2019 De Haagse Maatschap

Slotbijeenkomst De Haagse Maatschap 2019 met als thema is 'De aanhouder wint'. Terug- en vooruitblik en inspirerende sprekers die door stug volhouden ver zijn gekomen.