Verslag HEN Netwerkbijeenkomst

1 juli 2016

Is emancipatie nog sexy en hot? Zo luidde het thema van deze HEN netwerkbijeenkomst, georganiseerd bij PEP op 30 juni 2016. Emancipatie kan lastig te meten zijn. Zelfs beleidsmakers weten soms niet waar op te letten bij het formuleren van beleid. Is emancipatie nog wel nodig? De hamvraag die ook deze avond de kop op stak.

Aandacht genereren
Emancipatie wordt tegenwoordig anders ingevuld, leidde Sangita Paltansing, beleidsmedewerker Emancipatie bij gemeente Den Haag, de avond in. Elke periode kent nieuwe onderwerpen, nieuwe groepen en nieuwe problemen, vulde Dorenda Gerts, voorzitter van de NVR, haar aan. Accenten worden tenslotte altijd verlegd en het is steeds zoeken naar creatieve manieren om aandacht te genereren. Dus blijvende aandacht is vereist, zo luidt de conclusie van de avond. 

Vrouwelijke invloed
Na de inleiding van de twee sprekers van de avond, Sangita Paltansing en Dorenda Gerts, begon het debat pas echt. Aan de hand van drie stellingen die ingeleid werden door een aantal HEN-leden, gingen de bijna 60 deelnemers met elkaar in gesprek. Centraal stond de mate waarin vrouwen invloed kunnen uitoefenen, zichtbaar worden in de samenleving en hoe hun betrokkenheid vergroot kan worden.

De drie stellingen luidden:
1. Vrijwilligerswerk van vrouwen wordt zwaar ondergewaardeerd.
2. Het probleem van ongelijke verdeling zorg en arbeid lost zichzelf op.
3. Categorisering naar etniciteit is positief voor migranten.

Uitgebreid verslag
De reacties op de stellingen én de actiepunten weten? Deze leest u in het uitgebreide verslag. Alle aanwezigen wisselden na de debatsessie, onder het genot van een hapje en drankje, ervaringen uit. De organisatie van de avond lag in handen van stichting Yasmin, stichting Sarita, COC Haaglanden, stichting Kaabassi en PEP Den Haag.

Terug

praktijkverhalen

Mantelzorg Werkt!

Avond voor Vrijwilligersorganisaties 2019

klantvragen

Wat is Goed Geregeld?

“Goed Geregeld” is een landelijke kwaliteitsonderscheiding van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Deze certificering geeft aan dat uw vrijwilligersbeleid op orde is. Om voor de onderscheiding in aanmerking te komen, toont u aan dat uw organisatie voldoet aan de kwaliteitscriteria van de vereniging NOV.

Hoe kan ik me certificeren voor Goed Geregeld?

Via deze link komt u op de website van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).  Hier staat uitgebreid wat u moet doen om in aanmerking te komen voor het keurmerk.

agenda

Slotbijeenkomst 2019 De Haagse Maatschap

Slotbijeenkomst De Haagse Maatschap 2019 met als thema is 'De aanhouder wint'. Terug- en vooruitblik en inspirerende sprekers die door stug volhouden ver zijn gekomen.