Gemeente investeert in vrijwilligerswerk

29 februari 2016

Den Haag stelt ook dit jaar budget beschikbaar om Haagse non-profit instellingen te ondersteunen in hun vrijwilligersbeleid. Vrijwilligersorganisaties in de zorg- en welzijnssector die uitvoering geven aan de WMO kunnen subsidie aanvragen voor de scholing, werving en begeleiding van vrijwilligers. In 2015 was de regeling alleen bedoeld voor kleinere vrijwilligersorganisaties met maximaal 3 fte aan medewerkers in dienst. Om de subsidie ook voor grotere vrijwilligersorganisaties beschikbaar te stellen is het criterium bijgesteld, uitgangspunt is nu dat het personeelsbestand van de organisatie voor minimaal 70% uit vrijwilligers bestaat.

Wethouder Karsten Klein:
“Een bruisend en vitaal Den Haag kan niet zonder vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat mensen die wat extra hulp nodig hebben, zoals bijvoorbeeld ouderen en mensen met een beperking, ook kunnen meedoen. Door de veranderingen in de zorg doen steeds meer mensen een beroep op vrijwilligers. Daarom vind ik het zo belangrijk dat we als gemeente investeren in een goed functionerend netwerk van vrijwilligersorganisaties.”

Het aantal vrijwilligers in Den Haag is het afgelopen jaar gegroeid tot maar liefst 27 procent van alle Hagenaars. De subsidie draagt bij aan de verdere groei van dit aantal en het versterken van organisaties in de stad.

Voorwaarden en informatie
Geïnteresseerden kunnen de subsidieaanvraag elk jaar tot 1 oktober indienen. Alle informatie en voorwaarden zijn te vinden op www.denhaag.nl/subsidies

Terug

klantvragen

Wat is Goed Geregeld?

“Goed Geregeld” is een landelijke kwaliteitsonderscheiding van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Deze certificering geeft aan dat uw vrijwilligersbeleid op orde is. Om voor de onderscheiding in aanmerking te komen, toont u aan dat uw organisatie voldoet aan de kwaliteitscriteria van de vereniging NOV.

Hoe kan ik me certificeren voor Goed Geregeld?

Via deze link komt u op de website van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).  Hier staat uitgebreid wat u moet doen om in aanmerking te komen voor het keurmerk.

agenda

Haags Keurmerk, start nieuw traject

Online traject > Zet de puntjes op de i bij jouw vrijwilligersbeleid en behaal het certificaat!