Bijeenkomst Kennis van Zaken Werk&Mantelzorg

12 maart 2020

Hoe zorgen we ervoor dat we (werkende) mantelzorgers nog beter ondersteunen en faciliteren als gemeente én als werkgever?

Wanneer: 21 april 2020 van 14.30-17.00 uur.
Locatie: Holland Casino Scheveningen (onder voorbehoud).

De Kennis van Zaken Bijeenkomst op 21 april…
staat in het teken van uitwisselen van ervaringen van gemeenten. Er is ruimte voor gesprek, waarbij beleidsmedewerkers, P&O professionals, wethouders en mantelzorgondersteuners van verschillende gemeenten onderling van elkaar kunnen leren. Bijvoorbeeld over het creëren van draagvlak, het bouwen aan een netwerk van werkgevers of borging van de combinatie werk en mantelzorg in de eigen gemeentelijke organisatie. We zijn te gast bij Holland Casino Scheveningen samen met Gemeente Den Haag. Holland Casino Scheveningen participeerde in 2017 in het werkgeversproject Mantelzorg werkt! van gemeente Den Haag en ontving evenals 20 andere werkgevers de Erkenning. Wethouder Kavita Parbhudayal en Holland Casino delen graag hun ervaring en aanpak met jullie.

Kom je ook?
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan bij Martijn Tillema, adviseur Werk&Mantelzorg, via

[email protected]

Voor meer informatie of vragen is hij ook te bereiken via 06-11865894.

Stichting Werk&Mantelzorg…
reikte onlangs de 100e gemeentelijke erkenning “Wij werken mantelzorgvriendelijk’ uit aan de gemeente Houten. Nederland telt ruim 350 gemeenten, waarvan 28% inmiddels aandacht heeft voor het mogelijk maken van de combinatie werk en mantelzorg. Hiermee laten deze gemeenten hun verantwoordelijkheid zien om werkende mantelzorgers te ondersteunen en geven ze het goede voorbeeld aan andere, lokale werkgevers wat betreft het thema werk en mantelzorg.

Mantelzorgvriendelijke werkgevers…
zetten in op gezonde, gemotiveerde en loyale collega’s. Door de combinatie van werk en zorgtaken mogelijk te maken, voorkomen gemeenten uitval, hoog ziekteverzuim en verminderde productiviteit. Het doel van stichting Werk&Mantelzorg is dat alle Nederlandse gemeenten mantelzorgvriendelijk werken en we streven ernaar dat 60% van de gemeenten eind 2020 zover is. Om gemeenten te informeren en inspireren om met het thema Werk&Mantelzorg aan de slag te gaan, organiseert stichting Werk&Mantelzorg Kennis van Zaken bijeenkomsten per provincie.

Terug

klantvragen

Wat zijn zorgvrijwilligers?

Zorgvrijwilligers zijn mensen die bij het begin van hun activiteiten nog geen band hadden met de zorgvrager. Ze kiezen dus bewust voor hun bijdrage aan de zorg. Bijvoorbeeld een gepensioneerde sportleraar die bewegingslessen organiseert in een zorginstelling.

agenda

Gender en seksuele diversiteit binnen uw organisatie

Online training > Kom op interactieve wijze meer te weten over LHBTQIA+ zaken en diversiteitsbeleid.