Maatschappelijke diensttijd, oude wijn in nieuwe zakken?

Het Kabinet Rutte III is van plan maatschappelijke dienst in te voeren. Jongeren kunnen tegen een bescheiden vergoeding – de hoogte is nog niet vastgesteld – maximaal 6 maanden vrijwilligerswerk doen. In ruil krijgen ze een diplomasupplement: de vervulde maatschappelijke dienst geldt als een pre bij sollicitaties naar banen bij de overheid. Het kabinet onderzoekt of het mogelijk is een verplichte variant toe te voegen aan de kwalificatieplicht die jongeren nu al hebben. En of maatschappelijke dienst een rol kan spelen bij het ophogen van de leeftijdsgrens van de kwalificatieplicht van 18 naar 21 jaar.

De roep naar maatschappelijke dienst past in de verschuiving die we maatschappelijk zien als het op burgerschapsvisies aankomt. Het hebben van de nationaliteit en de daarbij horende rechten en plichten is niet langer voldoende om goed Nederlands burger te zijn. Nee, een goed ‘Nederlander’ participeert ook en draagt zorg voor zijn of haar omgeving, buren etc. In beleidstermen: de participatiesamenleving. Dit kabinet gaat nog een stap verder: ‘Nederlanders’ delen dezelfde normen en waarden.

Terug

Gepubliceerd op: 15-02-2018