Bestuurslid, durf te vragen

Onze levens worden steeds voller. Als werknemers wordt er van ons verlangd dat we een leven lang leren, ouders dienen steeds meer te helpen bij schoolactiviteiten en de overheid verlangt van burgers dat we steeds meer participeren. We worden opgeroepen om zorg dragen voor onze naasten en onze omgeving. Ondanks onze volle agenda’s, helpen we in de sportkantine waar onze kinderen actief zijn of doen we even een boodschapje voor een hulpbehoevende buurman. Hoe maken we tijd om deze participatiemaatschappij te realiseren?

Een participerende samenleving is een rijke samenleving. Want als iedereen meedoet, kunnen we een maatschappij creëren waarin ieder het beste uit zichzelf kan halen. Willen we deze civil society vitaal, dynamisch en vooral vernieuwend houden, zullen we op zoek moeten gaan naar nieuwe vormen die recht doen aan datgene wat we nodig hebben; tijd.

Terug

Gepubliceerd op: 19-04-2018