Haagse Polis

De Haagse Polis is de vrijwilligersverzekering voor alle vrijwilligers en mantelzorgers in Den Haag, en is in het beheer van de gemeente Den Haag. Met dit document wil PEP de onduidelijkheid wegnemen bij vrijwilligers en mantelzorgers over de verzekering.

Ten eerste zal worden uitgelegd wat de Haagse Polis is. Vervolgens wordt er toegelicht voor wie de verzekering van toepassing is.  Dan volgt er een kort overzicht van de dekkingen door de polis. Daarna wordt er ingegaan op hoe een claim ingediend kan worden. Tot slot volgt een overzicht van regelmatig gestelde vragen met het daarbij behorende antwoord.

Download hiernaast het kennisdossier inclusief bijlagen of download hier de brochure zonder bijlagen. Deze is ook beschikbaar als papieren versie, af te halen bij PEP.

Terug

Gepubliceerd op: 26-03-2018