Haagse Polis

De Haagse Polis is de vrijwilligersverzekering voor alle vrijwilligers en mantelzorgers in Den Haag, en is in het beheer van de gemeente Den Haag. Gemeente Den Haag heeft voor al haar vrijwilligers en mantelzorgers de VNG vrijwilligersverzekering afgesloten. Met dit document wil PEP de onduidelijkheid wegnemen bij vrijwilligers en mantelzorgers over deze verzekering.

Ten eerste zal worden uitgelegd wat de Haagse Polis is. Vervolgens wordt er toegelicht voor wie de verzekering van toepassing is.  Dan volgt er een kort overzicht van de dekkingen door de polis. Daarna wordt er ingegaan op hoe een claim ingediend kan worden. Tot slot volgt een overzicht van regelmatig gestelde vragen met het daarbij behorende antwoord.

Download hiernaast het kennisdossier inclusief bijlagen of download hier de brochure zonder bijlagen. Deze is ook beschikbaar als papieren versie, af te halen bij PEP.

Voor inhoudelijke vragen of schade melden verwijzen wij je naar bureau Risico Management van gemeente Den haag: [email protected]  

Wil je direct naar de polisvoorwaarden van de Haagse Polis (oftewel de VNG Vrijwilligersverzekering)? Deze vind je hier

Terug

Gepubliceerd op: 26-03-2018