Geleide Vrijwilligers

Als een vrijwilliger naar vrijwilligerswerk verwezen wordt.

In dit kennisdossier geven wij tekst en uitleg over geleide vrijwilligers. Ook gaan we dieper in op de geleide vrijwilliger binnen de Haagse context. Vervolgens bespreken we de mogelijke voordelen alsook de maatschappelijke waarde van het werken met bijstandsgerechtigden als vrijwilliger. Als laatste bieden we enkele tips and tricks voor organisaties om succesvol aan de slag te gaan met geleide vrijwilligers. Zo hopen wij te kunnen bijdragen aan beter begrip over deze doelgroep en organisaties te motiveren om samen met deze mensen succesvolle en zinvolle bijdragen te leveren aan de stad Den Haag. Want de stad zijn we samen!

Terug

Gepubliceerd op: 12-04-2018