Verwachtingen uitspreken is begin van oplossing

Voorlichting mantelzorg
PEP geeft regelmatig voorlichtingen en trainingen aan organisaties. Op 16 november 2016 waren we te gast bij de Herfstbijeenkomst van Bewonersorganisatie Laakkwartier Noord, Ouderenwerk Stichting Mooi en Dagopvang ouderen ‘Paraplu’. Op het programma stonden de onderwerpen valpreventie en mantelzorg. Een van de adviseurs van PEP gaf een training over laatstgenoemd onderwerp. Er kwamen niet alleen ouderen op de bijeenkomst af. Een aantal van de 30 belangstellenden was in het gezelschap van hun (jongere) mantelzorger.

De cijfers naast de dagelijkse praktijk
Met de bijeenkomst wilden de initiatiefnemers hun doelgroep informeren over wat mantelzorg is en hoe mantelzorgers ondersteund kunnen worden. En dat lukte! PEP kon de theorie vervlechten met de praktijk van de aanwezigen en kwam stapsgewijs bij een belangrijk aandachtspunt: wanneer wordt zorgen zorgelijk. Ofwel, wanneer is er sprake van overbelasting bij de mantelzorger? En hoe herken je dat?

Overbelasting
De meeste aanwezigen hadden al eerder iets gehoord over mantelzorg. Toch kon PEP ook deze deelnemers adviezen geven om overbelasting te voorkomen. En we konden ze attenderen op voorzieningen die ze nog niet kenden. De voorzieningen op het gebied van respijtzorg  (vervangende mantelzorg) waren een eye opener voor een aantal aanwezigen. PEP attendeert daar liever te vaak dan te weinig op, want elke overbelaste mantelzorger is er een teveel. Voor sommigen was het al waardevol om te horen dat vervangende mantelzorg Respijtzorg heet. Immers, wanneer je weet hoe iets heet, kun je er makkelijker naar zoeken.

Kinderen zijn de/mijn toekomst
Vooral de stelling ‘Als je kinderen hebt, ben je verzekerd van zorg als je oud bent’, gaf aanleiding tot een gepassioneerde discussie. Een groot deel van de aanwezigen (Surinaams Hindoestaanse ouderen) was het hiermee eens. Kinderen horen voor hun ouders te zorgen is de traditie. Toch merken velen dat dat in de praktijk een (te) grote opgave is. Kinderen hebben het druk, hebben hun eigen leven, moeten langer doorwerken of willen carrière maken.

Afgezien van een eventuele traditie is het ook een maatschappelijke ontwikkeling dat familie, vrienden en buren voor elkaar zorgen. Zorgvragers komen pas in aanmerking voor langdurige zorg als er echt geen andere oplossing te vinden is.

Het gaat PEP er niet om tijdens zo’n discussie tot een ‘waar’ of ‘onwaar’ te komen. Het gaat erom dat betrokkenen bespreken wat past en reëel is in hun eigen situatie. Verwachtingen uitspreken is belangrijk voor zowel de zorgvrager als de (potentiële) mantelzorger. Het voorkomt verdriet, teleurstelling, schaamte en schuldgevoelens.

Ondersteuning aan professionals
PEP vindt het belangrijk dat professionals hun doelgroep aansporen op tijd over mantelzorg na te denken en de hele familie te betrekken bij het zoeken naar alternatieven. PEP kan u trainen in het houden van adviesgespreken of het geven van trainingen. Voor organisaties in Den Haag zijn deze diensten kosteloos.

Wilt u meer weten? Neem contact op met Aysien Zondervan [email protected] / 070 302 44 76.

Terug

praktijkverhalen

Rapport Inclusieve Mantelzorgondersteuning

Jaarverslag 2017

klantvragen

Wat zijn zorgvrijwilligers?

Zorgvrijwilligers zijn mensen die bij het begin van hun activiteiten nog geen band hadden met de zorgvrager. Ze kiezen dus bewust voor hun bijdrage aan de zorg. Bijvoorbeeld een gepensioneerde sportleraar die bewegingslessen organiseert in een zorginstelling.

Kan PEP helpen bij de ondersteuning van mantelzorgers?

PEP helpt u daarbij met: voorlichting- en adviestrajecten, het beschikbaar stellen van tools, en methodieken, het uitvoeren van onderzoeksprojecten, het verzorgen van trainingen en workshops op maat, op open inschrijving, met e-learnings en train-de-trainer technieken.

agenda

Kleurrijke Mantelzorg

Hoe kunnen we mantelzorgers van kleur beter bereiken, ondersteunen en verbinden? Kom uw ervaring en kennis delen en verrijken!