Sluiten formele en informele zorg goed aan?

Op 27 november 2018 stond bij PEP de aansluiting van formele en informele zorg centraal. Vier sprekers en enthousiast publiek legden het onderwerp onder de loep tijdens de PEP Talk ‘De juiste zorg op de juiste plek’. Ieder van uit zijn eigen werk- of onderzoekspraktijk. Wij kijken met plezier terug op een geslaagde avond.

David ter Avest (Hogeschool Rotterdam) trapte de avond af met als onderwerp Het Samenspel als beleidsopdracht: Van Verbinden, naar Samenwerken, naar Samenspel. De uitdaging van formele en informele organisaties is het ondersteunen van collectieve voorzieningen, het outreachend en preventief werken, en het organiseren van de nuldelijnszorg binnen informele netwerken. Echter, om deze uitdaging aan te kunnen is er meer nodig dan enkel elkaar kennen, meedoen, meedenken, meebeslissen en het organiseren van gemeenschappelijke doelen. Op weg naar samenspel moet het verschil maken. Dat wil zeggen: zowel formele als informele organisaties dienen nieuwe rollen te durven aannemen, elkaars taal leren spreken, openstaan voor nieuwe waarden en elkaars behoeften begrijpen. Aangeleerde, traditionele werkgewoonten moeten herzien en aangepast worden ten dienste van de juiste zorg op de juiste plek. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Lees dan het onderzoek ‘Op Weg naar Samenspel’  dat David en zijn collega’s in 2017 publiceerden.

Debby de Jongste (Lijn 1) sprak over het ‘Samenwerken aan gezonde wijken met gezonde burgers’. Gezondheid en geluk binnen de wijk komen volgens haar tot stand wanneer wijkbewoners en eerstelijnsprofessionals met elkaar samenwerken en elkaar helpen. Zij kunnen het samenwonen en de leefbaarheid in de wijk vorm geven en verbeteren. Partijen kunnen van elkaar leren en elkaar begrijpen door het gesprek aan te gaan en door goed naar elkaar te luisteren. Dit moet resulteren in een gezondere samenleving. Echter, naast het aanvullen, aanmoedigen en versterken van elkaar, blijft de zoektocht naar manieren om samenspel teweeg te brengen bestaan. Diverse factoren zoals geld, (individuele) belangen en percepties vormen knelpunten, waardoor het doel om de juiste zorg op de juiste plek te bieden soms naar de achtergrond dreigt te verdwijnen.

Habiba Chrifi-Hammoudi (U Centraal) presenteerde haar methode voor het vergroten van het zelfsturend vermogen van (overbelaste) mantelzorgers. Het bieden van de juiste zorg op de juiste plek vereist een goede aansluiting tussen zorgvrager, zorgverlener (formele zorg) en mantelzorger (informele zorg). Mantelzorgers zijn de schakel tussen de zorgverlener en de zorgvrager. Maar wat als de mantelzorger uitvalt? Hoe kunnen (overbelaste) mantelzorgers uit hun isolement worden gehaald, en weer actief en veerkrachtig meedoen in de maatschappij? Habiba's presentatie (en die van de andere sprekers zijn te verkrijgen bij Michalis Koullias, stuur een mailtje naar [email protected].

Tim ’S Jongers (PEP Den Haag) lichtte ten slotte vier PEP-onderzoeken toe en besprak hun relevantie met betrekking tot het thema ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’. Uit de onderzoeken blijkt dat het optimaliseren van ondersteuning afhankelijk is van het (h)erkennen van de diversiteit aan mantelzorgers. Het is belangrijk voor organisaties om erachter te komen wat de individuele barrières, behoeften en zorgopvattingen van mantelzorgers zijn, maar ook waar mantelzorgers te vinden zijn. Op basis van deze kennis kunnen organisaties gerichte ondersteuning bieden. In het verlengde van de uitspraak ‘mantelzorg overkomt je’, is Tim ’S Jongers van mening dat informatie over de ondersteuningsmogelijkheden je als mantelzorger eveneens moet overkomen. Dit vergt beleid op preventie, gericht op een proactieve, outreachende houding. Tevens sloot hij zijn presentatie af met de volgende persoonlijke impressies, namelijk dat:

  • Naast de overbelaste mantelzorgers er nog weinig gesproken wordt over de positieve verhalen van mantelzorgers;
  • De zorg voor elkaar moet als de reguliere zorg worden gezien en niet in het ‘mantelzorghokje’ worden geplaatst. Want de essentie van elke vorm van (mantel)zorg is liefde. En dat moet zo blijven. Wanneer dit diepe bewustzijn het vertrekpunt wordt van elke handeling binnen de zorg, is het in staat om een individu-/beleid overstijgende houding teweeg te brengen die ten dienste staat van de juiste zorg aan de medemens.

Wilt u meer weten over de verschillende topics die aan bod zijn gekomen, heeft u een onderwerpsuggestie voor een volgende PEP Talk of wilt u de presentaties ontvangen? Neem dan contact op met adviseur/onderzoeker Michalis Koullias ([email protected]).
Wilt u een PEP Talk bijwonen? Schrijf u dan in voor de PEP nieuwsbrief, dan blijft u op de hoogte van alle komende events. 

 

Terug

klantvragen

Wat zijn zorgvrijwilligers?

Zorgvrijwilligers zijn mensen die bij het begin van hun activiteiten nog geen band hadden met de zorgvrager. Ze kiezen dus bewust voor hun bijdrage aan de zorg. Bijvoorbeeld een gepensioneerde sportleraar die bewegingslessen organiseert in een zorginstelling.

Wat is Goed Geregeld?

“Goed Geregeld” is een landelijke kwaliteitsonderscheiding van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Deze certificering geeft aan dat uw vrijwilligersbeleid op orde is. Om voor de onderscheiding in aanmerking te komen, toont u aan dat uw organisatie voldoet aan de kwaliteitscriteria van de vereniging NOV.

agenda

Kleurrijke mantelzorg (2)

Werk je als professional of vrijwilliger met mantelzorgers? Kom naar deze bijeenkomst.