Training Familiezorg

Training voor professionals: Familiezorg

Casus: mevrouw S. voelt zich door haar man weinig gesteund; ze heeft met hem nooit het verdriet om de handicap van hun zoon kunnen delen en het is lastig problemen en wensen met hem te bespreken.

Kunnen we mantelzorgers beter helpen door hun te ondersteunen in familieverband?

Op 20 september 2018 startte het project Familiezorg in Den Haag. Dit is een initiatief van PEP Den Haag en familiezorgtrainer Elvira Heemskerk (www.missies.nl). Met een groep bevlogen zorg- en welzijnsprofessionals zijn we de uitdaging aangegaan. De uitdaging was om een bijdrage te leveren aan het helpen van ‘zware’ tot ‘overbelaste’ mantelzorgers (meer dan 12.000 mensen in Den Haag).

De input voor de training komt uit de praktijkcasussen van de deelnemers en de resultaten worden meteen getoetst door middel van de wetenschappelijk gefundeerde methode Familiezorg (van het expertisecentrum Familiezorg Tilburg).

Langdurige en intensieve zorgsituaties hebben impact op alle naaste familieleden. Rollen die familieleden voorheen hadden veranderen; partners die door de ziekte en verzorging geen partners meer zijn, kinderen die te vroeg de rol van vader of moeder op zich nemen en broers/zussen die verzorger worden voor elkaar. De praktijk wijst uit dat, wanneer niet tijdig wordt ingegrepen, er helaas weer nieuwe zorgvragers bij komen.  

Echter, het zorgen voor elkaar is voor veel mensen betekenisvol en geeft veel voldoening. Met de methode Familiezorg zetten we in op het versterken van de relaties waardoor ook de zorgvreugde meer ruimte krijgt. Dit doen we door het opzetten van effectieve familiegesprekken, het leren onderhandelen (met alle betrokken partijen) en het scheppen van de benodigde randvoorwaarden waarmee stress en overbelasting bij individuele mantelzorgers wordt voorkomen.

Met Familiezorg zetten we in op het versterken van de relaties waardoor ook de zorgvreugde meer ruimte krijgt.

Casus: mevrouw S. heeft aangegeven zichzelf minder voorbij te willen lopen, ze is oververmoeid (ondanks de vakantieperiode) en vindt het tot op heden moeilijk om haar grenzen aan te geven.

Met mw. S. zal bijvoorbeeld een gesprek in familieverband geïnitieerd worden. Haar man en kinderen zullen hierbij aanwezig zijn. We gaan de huidige situatie in kaart brengen, een ieder laten aangeven welke behoeften/wensen er zijn en concrete afspraken maken. Zo zijn zij als familieleden, binnen hun familiesysteem, in staat om gezamenlijk de zorg met meer energie, vreugde en rust te doen.

Interessant voor uw organisatie?

Heeft u interesse in de methode Familiezorg of specifiek deze casus en/of wat dit voor uw organisatie kan betekenen?

Neem dan contact op met Aysien Zondervan a.zondervan@pepdenhaag.nl

Terug

praktijkverhalen

Familiezorg bij Kompassie

Familiezorg bij Maatschappelijk Maatwerk

klantvragen

agenda

NLdoet, doe je mee? (zaterdags)

NLdoet, dus Den Haag doet! Non-profitorganisaties hebben altijd klussen die maar blijven liggen. De koffiehoek opknappen, de tuin een grote beurt geven, het clubhuis voorzien van zuinige lampen etc. Herkenbaar? Dat zijn prima klussen om aan te bieden tijdens NLdoet! Dit jaar is NLdoet op 15 en 16 maart. U kiest zelf op welke dag(en) u mee wilt doen. Oppepper voor gebouw of voor bewoners? Naast praktische klussen kunt u NLdoet ook aangrijpen om een feestelijke (verwen)dag te organiseren voor uw bezoekers of bewoners. Zo'n extraatje is makkelijker te realiseren met extra handen via NLdoet! U kunt een gratis oproep plaatsen op NLdoet. Natuurlijk moet u zelf ook voor tam-tam zorgen via hun nieuwsbrief, website, prikbord etc. Jubileumeditie Het Oranje Fonds organiseert NLdoet in 2019 voor de 15e keer. Afgelopen jaar zijn ruim 9.700 klussen geklaard en het Fonds hoopt dat aantal tijdens de komende editie te overtreffen. Peter Douwes, directeur Oranje Fonds zegt daarover: “Verenigingen en stichtingen kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Maar het werven kost vaak veel tijd. NLdoet geeft organisaties de mogelijkheid op een laagdrempelige manier in contact te komen met nieuwe enthousiaste krachten. Wij vinden het prachtig om te zien dat ieder jaar zo’n 350.000 Nederlanders bereid zijn hun handen uit de mouwen te steken tijdens NLdoet. Tijdens deze twee dagen maken we met z’n allen het verschil in Nederland.” Aan de slag? Voor aanmelding, extra informatie, het laatste nieuws en tips en inspiratie voor een fantastische NLdoet activiteit kun je terecht op www.denhaagdoet.nl/nldoet.  Vergeet ook niet je eigen NLdoet poster te maken met dit handige format!