Training Familiezorg

Training voor professionals: Familiezorg

Casus: mevrouw S. voelt zich door haar man weinig gesteund; ze heeft met hem nooit het verdriet om de handicap van hun zoon kunnen delen en het is lastig problemen en wensen met hem te bespreken.

Kunnen we mantelzorgers beter helpen door hun te ondersteunen in familieverband?

Op 20 september 2018 startte het project Familiezorg in Den Haag. Dit is een initiatief van PEP Den Haag en familiezorgtrainer Elvira Heemskerk (www.missies.nl). Met een groep bevlogen zorg- en welzijnsprofessionals zijn we de uitdaging aangegaan. De uitdaging was om een bijdrage te leveren aan het helpen van ‘zware’ tot ‘overbelaste’ mantelzorgers (meer dan 12.000 mensen in Den Haag).

De input voor de training komt uit de praktijkcasussen van de deelnemers en de resultaten worden meteen getoetst door middel van de wetenschappelijk gefundeerde methode Familiezorg (van het expertisecentrum Familiezorg Tilburg).

Langdurige en intensieve zorgsituaties hebben impact op alle naaste familieleden. Rollen die familieleden voorheen hadden veranderen; partners die door de ziekte en verzorging geen partners meer zijn, kinderen die te vroeg de rol van vader of moeder op zich nemen en broers/zussen die verzorger worden voor elkaar. De praktijk wijst uit dat, wanneer niet tijdig wordt ingegrepen, er helaas weer nieuwe zorgvragers bij komen.  

Echter, het zorgen voor elkaar is voor veel mensen betekenisvol en geeft veel voldoening. Met de methode Familiezorg zetten we in op het versterken van de relaties waardoor ook de zorgvreugde meer ruimte krijgt. Dit doen we door het opzetten van effectieve familiegesprekken, het leren onderhandelen (met alle betrokken partijen) en het scheppen van de benodigde randvoorwaarden waarmee stress en overbelasting bij individuele mantelzorgers wordt voorkomen.

Met Familiezorg zetten we in op het versterken van de relaties waardoor ook de zorgvreugde meer ruimte krijgt.

Casus: mevrouw S. heeft aangegeven zichzelf minder voorbij te willen lopen, ze is oververmoeid (ondanks de vakantieperiode) en vindt het tot op heden moeilijk om haar grenzen aan te geven.

Met mw. S. zal bijvoorbeeld een gesprek in familieverband geïnitieerd worden. Haar man en kinderen zullen hierbij aanwezig zijn. We gaan de huidige situatie in kaart brengen, een ieder laten aangeven welke behoeften/wensen er zijn en concrete afspraken maken. Zo zijn zij als familieleden, binnen hun familiesysteem, in staat om gezamenlijk de zorg met meer energie, vreugde en rust te doen.

Interessant voor uw organisatie?

Heeft u interesse in de methode Familiezorg of specifiek deze casus en/of wat dit voor uw organisatie kan betekenen?

Neem dan contact op met Aysien Zondervan [email protected]

Terug

praktijkverhalen

Mantelzorg Werkt!

Jaarverslag 2018

klantvragen

Wat zijn zorgvrijwilligers?

Zorgvrijwilligers zijn mensen die bij het begin van hun activiteiten nog geen band hadden met de zorgvrager. Ze kiezen dus bewust voor hun bijdrage aan de zorg. Bijvoorbeeld een gepensioneerde sportleraar die bewegingslessen organiseert in een zorginstelling.

Wat is Goed Geregeld?

“Goed Geregeld” is een landelijke kwaliteitsonderscheiding van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Deze certificering geeft aan dat uw vrijwilligersbeleid op orde is. Om voor de onderscheiding in aanmerking te komen, toont u aan dat uw organisatie voldoet aan de kwaliteitscriteria van de vereniging NOV.

agenda

Bijeenkomst Kennis van Zaken Werk&Mantelzorg

Hoe zorgen we ervoor dat we (werkende) mantelzorgers nog beter ondersteunen en faciliteren als gemeente én als werkgever?