Rapport Inclusieve Mantelzorgondersteuning

Oudere niet westerse migranten ondervinden veelal op jongere leeftijd ernstige gezondheidsklachten. Dit heeft te maken met hun vaak slechte sociaal economische positie, laag opleidingsniveau en arbeidsverleden. Het aantal zorgvragers zal gezien de leeftijdsopbouw in de nabije toekomst explosief toenemen en daarmee ook het aantal migrantenmantelzorgers. De onderbenutting van de zorgvoorzieningen en mantelzorgondersteuning door niet westerse migranten kan op deze wijze leiden tot een grote toename van overbelaste migrantenmantelzorgers. Dit maakt dat de problematiek urgent is. PEP is van mening dat dit moet worden voorkomen door migranten mantelzorgers op effectieve wijze te ondersteunen. Om die reden heeft zij de ervaringen van niet westerse migranten met mantelzorg en hun behoefte aan ondersteuning onderzocht.

Lees de samenvatting van dit onderzoek in onze kennisbank en het volledige rapport hier.

Terug

klantvragen

Wat zijn zorgvrijwilligers?

Zorgvrijwilligers zijn mensen die bij het begin van hun activiteiten nog geen band hadden met de zorgvrager. Ze kiezen dus bewust voor hun bijdrage aan de zorg. Bijvoorbeeld een gepensioneerde sportleraar die bewegingslessen organiseert in een zorginstelling.

Kan PEP helpen bij de ondersteuning van mantelzorgers?

PEP helpt u daarbij met: voorlichting- en adviestrajecten, het beschikbaar stellen van tools, en methodieken, het uitvoeren van onderzoeksprojecten, het verzorgen van trainingen en workshops op maat, op open inschrijving, met e-learnings en train-de-trainer technieken.

agenda

Kleurrijke mantelzorg (2)

Werk je als professional of vrijwilliger met mantelzorgers? Kom naar deze bijeenkomst.