Mantelzorg voor professionals

Negen zorgprofessionals schuiven 's middags aan voor de workshop 'Omgaan met mantelzorgers'. Hun werkgever heeft Eugenie van PEP gevraagd die workshop te geven. Ze hebben het druk, ze hebben eigenlijk geen puf en weten niet zo goed wat ze bij deze verplichte bijeenkomst komen doen. Maar de meest gehoorde opmerking aan het einde van de workshop is dat hij wel langer had mogen duren, omdat ze méér wilden horen, weten en vertellen. 


 

De relatie staat centraal
Alles gaat uiteindelijk over relaties tussen mensen. Tussen een mantelzorger en een patiënt bestaat vaak al een jarenlange relatie. Als je die begrijpt, kun je beter omgaan met het gedrag van die ander. Tijdens de workshop komen de zorgprofessionals aan het woord. Ze delen hun verhalen, stellen vragen en denken samen na over de antwoorden. Eugenie biedt meerwaarde door in te spelen op de kennis en ervaring van de betrokken zorgprofessionals tegenover haar. Vanuit die ervaringen, behandelt ze vervolgens onderwerpen als het SOFA-model, waarin de verschillende rollen van de mantelzorger aan bod komen.

Wie kan ermee aan de slag
Tegenwoordig kan geen zorginstelling meer om de mantelzorgers heen. Alleen al in Den Haag zijn er bijna 86.000 mensen die intensief zorgen voor een naaste. Bovendien zorgen bezuinigingen voor hogere werkdruk voor het personeel. Goed kunnen omgaan met deze onmisbare krachten is dus voor iedere zorgprofessional van belang. Zij kunnen beginnen met de algemene e-module die PEP heeft ontwikkeld, maar we komen ook graag langs voor een training of advies op maat.    

Terug

klantvragen

Wat zijn zorgvrijwilligers?

Zorgvrijwilligers zijn mensen die bij het begin van hun activiteiten nog geen band hadden met de zorgvrager. Ze kiezen dus bewust voor hun bijdrage aan de zorg. Bijvoorbeeld een gepensioneerde sportleraar die bewegingslessen organiseert in een zorginstelling.

Kan PEP helpen bij de ondersteuning van mantelzorgers?

PEP helpt u daarbij met: voorlichting- en adviestrajecten, het beschikbaar stellen van tools, en methodieken, het uitvoeren van onderzoeksprojecten, het verzorgen van trainingen en workshops op maat, op open inschrijving, met e-learnings en train-de-trainer technieken.

agenda

Kleurrijke Mantelzorg

Hoe kunnen we mantelzorgers van kleur beter bereiken, ondersteunen en verbinden? Kom uw ervaring en kennis delen en verrijken!