Jongeren met volwassen zorgtaken

Hoe is het om als jongere intensief en langdurig te moeten zorgen voor een familielid? Wat kunnen de negatieve gevolgen zijn van opgroeien met kopzorgen, stress en (te) veel verantwoordelijkheid op jonge leeftijd? Deze vragen kwamen aan de orde tijdens de training die PEP Den Haag onlangs gaf aan medewerkers van CJG (Centrum Jeugd & Gezin).

Op individueel niveau zijn de lange termijngevolgen van het opgroeien met zorg en ziekte niet altijd bekend, het kind is dan immers volwassen en uit beeld bij de professionals die werken met kinderen en jongeren. Maar er zijn wel studies die laten zien wat de gevolgen van o.a. rolomkering kunnen zijn. PEP vertaalt die kennis en zorgt dat professionals – in dit geval de CJG medewerkers – aan de slag kunnen met preventieve maatregelen. Tijdens de workshop kon PEP laten zien welke kleine interventies al voor een groot positief effect kunnen zorgen.

Medewerkers van de CJG’s vonden het prettig na de training de jonge mantelzorger weer scherper onder de aandacht te hebben. De e-learning die de deelnemers vooraf deden, werd ervaren als een prima voorbereiding. Uit de evaluatie bleek ook dat de werkvorm zeer gewaardeerd werd; de training werd ervaren als gevarieerd en de tips sloten goed aan bij de behoefte van de medewerkers. De trainers kregen het compliment dat zij de materie goed hebben verwoord en deskundig zijn.

Komend jaar geeft PEP extra aandacht aan diversiteit binnen het thema mantelzorg. We kijken wat o.a. jonge mantelzorgers, mannen en migranten extra (of anders) nodig hebben om hun mantelzorgtaak uit te voeren.

Wilt u meer weten? Of een gratis Kwaliteitsimpulsgesprek voor uw eigen organisatie? Neem contact op met adviseur Informele Zorg Eugenie de van der Schueren e.devanderschueren@pepdenhaag.nl / 070 302 44 24.

Terug

praktijkverhalen

Rapport Inclusieve Mantelzorgondersteuning

Jaarverslag 2017

klantvragen

Wat zijn zorgvrijwilligers?

Zorgvrijwilligers zijn mensen die bij het begin van hun activiteiten nog geen band hadden met de zorgvrager. Ze kiezen dus bewust voor hun bijdrage aan de zorg. Bijvoorbeeld een gepensioneerde sportleraar die bewegingslessen organiseert in een zorginstelling.

Kan PEP helpen bij de ondersteuning van mantelzorgers?

PEP helpt u daarbij met: voorlichting- en adviestrajecten, het beschikbaar stellen van tools, en methodieken, het uitvoeren van onderzoeksprojecten, het verzorgen van trainingen en workshops op maat, op open inschrijving, met e-learnings en train-de-trainer technieken.

agenda

Kleurrijke Mantelzorg

Hoe kunnen we mantelzorgers van kleur beter bereiken, ondersteunen en verbinden? Kom uw ervaring en kennis delen en verrijken!