Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties

Logo Haags Keurmerk voor vrijwilligersorganisaties

Het Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties is bedoeld voor de kleinere vrijwilligersorganisaties die zonder of met een gering aantal betaalde krachten hun werk doen. Daarmee onderscheidt het Haags Keurmerk zich van het landelijk keurmerk Goed Geregeld van het NOV.

Hoe werkt het Haags Keurmerk?

In nauw contact met één van onze adviseurs werkt u aan een gedegen plan voor uw vrijwilligers. Daarbij is het niet alleen van belang dat dit goed op papier staat, we helpen u juist ook dit plan in de praktijk te brengen. Samen met uw vrijwilligers. Zo creëert u draagvlak voor uw ideeën en geeft u vrijwilligers de kans om ook mee te helpen van hun inzet een succes te maken. De stappen:

Stap 1

Een verkennend gesprek
De adviseur die u tijdens het traject begeleidt maakt een afspraak met u om de stand van zaken door te nemen. Waarschijnlijk begint u niet bij 0, maar zijn er al allerlei afspraken tussen u en uw vrijwilligers gemaakt. Met de adviseur bepaalt u op welke punten u nog verder wil investeren.

Stap 2

HKV-cursus
Samen met een vrijwilliger of collega uit jouw organisatie neem je deel aan de cursus en geef je stap voor stap vorm aan het tot stand komen van een goed vrijwilligersbeleid.

De opzet van deze cursus noemen we blended learning:  we maken gebruik van verschillende onderwijsvormen: werksessies, e-learning en huiswerkopdrachten.

Door middel van huiswerkopdrachten bereid je je voor op de werksessies; de e-learnings en het PEP e-boek worden hierbij als leidraad gebruikt.

Tijdens de werksessies ga je praktisch aan de slag en laat je je inspireren door de adviseurs van PEP en je groepsgenoten.

Stap 3

De test
Aan het einde van de cursus beoordeelt een testvrijwilliger of uw plan ook daadwerkelijk in de praktijk gebracht wordt. Een anonieme audit dus. De testvrijwilliger neemt contact op en checkt of de afspraken die u heeft benoemd ook werken in de praktijk. Wordt de mail van de testvrijwilliger beantwoord, krijgt deze snel een afspraak, is duidelijk voor de vrijwilliger wat er van hem of haar verwacht wordt? Ook voor u fijn om te weten hoe uw organisatie hierop scoort.

Stap 4

Het certificaat
Verloopt alles volgens plan? Dan voldoet u aan de eisen van het Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties en krijgt u tijdens de terugkomdag het certificaat uitgereikt.

Geen kosten voor Haagse organisaties

Voor Haagse organisaties is het behalen van het keurmerk kosteloos. De gemeente Den Haag hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar vrijwilligersorganisaties. De kosten van het traject voor het Haags Keurmerk Vrijwilligers, worden volledig vergoed door de gemeente Den Haag. Voorwaarde is wel dat uw organisatie zich richt op Den Haag. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunnen wij u wel helpen, maar tegen betaling. Neem hiervoor contact met ons op.

Startdata

De cursus wordt tot aan de zomervakantie twee keer aangeboden:
Groep 1: woensdag 20 februari 2019 13:00 – 15:00
Groep 2: vrijdag 12 april 2019 10:00 – 12:00

Aanmelden?

Bent u geïnteresseerd, meld u aan via de website van PEP Den Haag of door een mail ter sturen naar Pauline van der Valk, p.vandervalk@pepdenhaag.nl.

Check meteen of u in aanmerking komt voor het Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties door het doen van de Quickscan. Binnen 5 vragen weet u welk keurmerk voor u geschikt is.

Terug

praktijkverhalen

Avond voor Vrijwilligersorganisaties 2019

Pak wat je toekom(s)t

klantvragen

Wat is Goed Geregeld?

“Goed Geregeld” is een landelijke kwaliteitsonderscheiding van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Deze certificering geeft aan dat uw vrijwilligersbeleid op orde is. Om voor de onderscheiding in aanmerking te komen, toont u aan dat uw organisatie voldoet aan de kwaliteitscriteria van de vereniging NOV.

Hoe kan ik me certificeren voor Goed Geregeld?

Via deze link komt u op de website van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).  Hier staat uitgebreid wat u moet doen om in aanmerking te komen voor het keurmerk.

agenda

Training werken met kwetsbare vrijwilligers

Vanaf 2019 bieden Kompassie en Stichting Anton Constandse de training Werken met kwetsbare vrijwilligers aan.