Geslaagde avond over vrijwilligerswerk

13 maart 2017

Op 13 maart vond bij PEP de jaarlijkse bijeenkomst over vrijwilligerswerk plaats. We deelden de resultaten van het jaarlijks terugkerend onderzoek Kwaliteitsimpuls en ook de gemeente was van de partij.

De avond trapte af met een workshop onder leiding van Miranda Vogel van Kompassie. Zij deelde de ervaringen met het (samen)werken met (psychisch) kwetsbare vrijwilligers. Rekening houden met de eigenheid van de doelgroep, helder uitgesproken verwachtingen over en weer en natuurlijk een gezonde dosis geduld en wederzijds begrip bleken hier de kernwoorden. Begrijpen dat ieder mens zijn sterktes maar ook zwaktes heeft helpt natuurlijk ook altijd. Indien u voor uw organisatie interesse hebt in deze workshop gegeven door Kompassie, kan u hier contact met hen opnemen.

Vanuit de gemeente waren maar liefst drie afgevaardigden aanwezig. Zo kwam Hicham Azoubai, Beleidsmedewerker Participatie, ons bijpraten over de subsidiebeschikking vrijwillige inzet. Biedt uw organisatie maatschappelijke ondersteuning, werkt u voor drie of meer stadsdelen en bestaat uw organisatie voor minimaal 70% aan vrijwilligers? Dan kunt u een aanvraag doen voor de subsidieregeling ‘Stimuleren Vrijwillige Inzet’. De regeling subsidieert allerlei activiteiten die het vrijwilligersbeleid of werven van vrijwilligers versterken. Meer info? Kijk op de site van de gemeente: Subsidie-Stimuleren-Vrijwillige-Inzet.

Jaap Vooijs van het Bureau Risicomanagement van de gemeente Den Haag sprak over de Haagse Polis, de collectieve verzekering voor vrijwilligers in Den Haag. Iedere vrijwilliger van een Haagse organisatie is automatisch verzekerd voor onder andere ongevallen en aansprakelijkheid. De verzekering is laagdrempelig, uw organisatie hoeft zich niet aan te melden maar alleen bij eventuele schade te bevestiging dat de vrijwilliger voor uw organisatie aan het werk was. Verrassend is dat ook mantelzorgers meeverzekerd zijn voor de onderdelen ongevallen en persoonlijke eigendommen. Meer info over de polis vindt u in het PEP E-book, voor vragen of aangifte van schade kan u mailen naar [email protected]

Ook werd op deze bijeenkomst de eerste PEP e-learning ‘Werken met vrijwilligers’ gelanceerd door Judith Alkema. Judith liet zien dat de modules zijn opgebouwd uit een mix van theorie, oefeningen en leuke filmpjes. Dat maakt het allemaal goed behapbaar. De e-learnings kunt u bovendien volgen in uw eigen tijd en ze zijn kosteloos. Hier kunt u de e-learning zelf bekijken.

Als laatste spreker vanuit de gemeente was er Beatris Rcoha. Om de werkloosheid onder bijstandsgerechtigden tegen te gaan heeft de gemeente de Stip-banen geïntroduceerd. Maatschappelijke organisaties kunnen een bijstandsgerechtigde voor maximaal drie jaar in dienst nemen en de loonkosten grotendeel vergoed krijgen vanuit de Stip. Als werkgever betaalt u nog een klein deel van de loonwaarde. Meer weten? [email protected]

Na de pauze was het de beurt aan Tim ’S Jongers, Coördinator Kenniscentrum van PEP. Hij deelde de resultaten van de jaarlijkse Kwaliteitsimpuls. PEP voert jaarlijks een honderdtal gesprekken met Haagse vrijwilligersorganisaties en peilt de ervaren knelpunten en de behoeften met betrekking tot vrijwillige inzet, informele zorg en emancipatie & diversiteit. Uitgebreide bevindingen worden binnenkort gedeeld via het verslag Kwaliteitsimpuls 2017. Wil u zelf deelnemen aan een Kwaliteitsimpulsgesprek, neem dan contact op met [email protected]

Hoe komt een Kwaliteitsimpulstraject tot stand? Nadat u een afspraak hebt gemaakt voor een uur durend gesprek, krijgt u van onze adviseurs een online survey toegestuurd. Het invullen van de survey duurt een tiental minuten. Op basis van de survey zoekt onze adviseur de nodige informatie bij elkaar en gaat met u een verdiepend gesprek aan. Tijdens dit gesprek krijgt u gericht advies, tips & tricks en informatie op maat voor uw organisatie.

Om de avond feestelijk af te sluiten, was er de uitreiking van de eerste Haagse Keurmerken voor Vrijwilligersorganisaties. Zeven organisaties die deelnamen aan de pilotfase in 2016 kregen door hun adviseurs en mistery guests de keurmerken aangereikt. Wil u zelf ook bekijken of u in aanmerking komt voor een keurmerk? Doe dan hier de test!

Eerste HKV certificaten zijn uitgereikt!
Terug

klantvragen

Wat is Goed Geregeld?

“Goed Geregeld” is een landelijke kwaliteitsonderscheiding van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Deze certificering geeft aan dat uw vrijwilligersbeleid op orde is. Om voor de onderscheiding in aanmerking te komen, toont u aan dat uw organisatie voldoet aan de kwaliteitscriteria van de vereniging NOV.

Hoe kan ik me certificeren voor Goed Geregeld?

Via deze link komt u op de website van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).  Hier staat uitgebreid wat u moet doen om in aanmerking te komen voor het keurmerk.

agenda

Haags Keurmerk, start nieuw traject

Online traject > Zet de puntjes op de i bij jouw vrijwilligersbeleid en behaal het certificaat!