Diversiteit en Presteren binnen een Vrijwilligersorganisatie

Het eerste PEP Café van 2019 zit er weer op! Bestuurders van vrijwilligersorganisaties hebben genetwerkt en zijn in gesprek gegaan met onze sprekers – Tim ‘S Jongers (Coördinator kenniscentrum bij PEP) en Juliette Verhaegen (verander- en performancemanager en PEP-bestuurscoach) – over het thema ‘Diversiteit en Presteren binnen een Vrijwilligersorganisatie’.

Volgende PEP Café bijwonen? Meld je alvast aan!

Superdiversiteit binnen een vrijwilligersorganisatie

Tim ’S Jongers maakte de aanwezigen bewust van het fenomeen ‘superdiversiteit’. Superdiversiteit betekent alle aspecten waarop wij mensen van elkaar verschillen. De zichtbare dingen - zoals leeftijd en huidskleur – én de minder zichtbare dingen zoals culturele- en sociale achtergrond. Iedereen gebruikt vanuit diens context eigen referentiekaders om de wereld om zich heen te verkennen, verklaren en keuzes te maken. Maar referentiekaders geven slechts gedeeltelijk de werkelijkheid weer. Zo hebben bestuurders van vrijwilligersorganisaties te maken met medebestuurders en vrijwilligers die allemaal van elkaar verschillen. Deze kennis maakt dat wij (bewuste) dragers zijn van onze eigen diversiteit, maar ook dat we voortdurend geconfronteerd worden met andermans diversiteit.

Diversiteit in je beleid

Het bewust en bekwaam omgaan met ieders kenmerken biedt kansen, zoals verruiming van onze kijk op onze omgeving, wederzijdse waardering, gelijkheid en begrip richting en tussen vrijwilligers. In zo’n veilige omgeving kan men zich vrij voelen om creatieve kanten tot uiting te brengen. Dit kan bijvoorbeeld innovatie ten goede komen. Inadequaat omgaan met diversiteit kan juist valkuilen met zich meebrengen. Een gebrek aan communicatie kan leiden tot onbegrip, conflicten, discriminatie en pesten van vrijwilligers. Daarom dient elk bestuur van een vrijwilligersorganisatie diversiteit op te nemen in haar beleid. Begin als bestuurder bij jezelf. Schenk de nodige aandacht aan verandering en stuur daarop aan. Leer iedereen hoe elkaar beter te leren kennen en te begrijpen door zelf het voorbeeld te geven. Maar blijf ook vooral zoeken naar de kansen die andermans eigenschappen met zich meebrengen. Diens kwaliteiten kunnen toekomstige organisatiedoelen wellicht soelaas bieden.

Waardering begint bij erkenning en herkenning

Juliette Verhaegen sprak over het presteren van een diverse vrijwilligersorganisatie. Om te beginnen raad zij bestuurders aan zich voortdurend te verwonderen over het belang van diversiteitsbeleid in hun vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligers en bestuurders vormen een geheel van diverse individuen. Mede door hen wordt de missie en visie van de vrijwilligersorganisatie nageleefd en uitgedragen binnen het werkveld. Waardering van vrijwilligers begint bij de erkenning en herkenning van individuele eigenschappen, en de toegevoegde waarde daarvan benadrukken. De betrokkenheid en prestaties van vrijwilligers nemen toe wanneer het diversiteitsbeleid organisatie breed wordt gedragen. Op termijn kan de organisatie op efficiënte wijze effectief blijven.

Van comfortzone naar stretchzone

Op de vraag hoe bestuurders kunnen blijven presteren zonder overbelast te raken, sprak Juliette over de ‘stretchzone’. Je kan als bestuur vitaal en gelukkig presteren wanneer je in een flow komt. Dat vereist om uit je comfortzone te stappen – de zone waar alles vertrouwd en veilig is, en waar verandering en leren worden vermeden – en de stap te zetten naar de stretchzone. Echter, te veel stretchen kan tot stress leiden en in het verlengde daarvan tot uitputting. Bijvoorbeeld door te veel ad hoc doelen tegelijkertijd na te streven, door een gebrek aan focus en het niet kunnen scheiden van hoofd- van bijzaken, of door een gebrek aan kennis bij het oplossen van knelpunten. Bij zulke signalen kan het inschakelen van een PEP-bestuurscoach, het gesprek aangaan met je vrijwilligers, het benoemen van wat anders kan en een verbeterplan opstellen zorgen voor opluchting.

We willen de sprekers en aanwezigen bedanken voor hun enthousiaste inbreng! We kijken met veel plezier terug op een boeiende en geanimeerde avond.

Volgende PEP Café bijwonen? Meld je alvast aan of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Terug

klantvragen

Wat is Goed Geregeld?

“Goed Geregeld” is een landelijke kwaliteitsonderscheiding van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Deze certificering geeft aan dat uw vrijwilligersbeleid op orde is. Om voor de onderscheiding in aanmerking te komen, toont u aan dat uw organisatie voldoet aan de kwaliteitscriteria van de vereniging NOV.

Hoe kan ik me certificeren voor Goed Geregeld?

Via deze link komt u op de website van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).  Hier staat uitgebreid wat u moet doen om in aanmerking te komen voor het keurmerk.

agenda

Haags Keurmerk, start nieuw traject

Online traject > Zet de puntjes op de i bij jouw vrijwilligersbeleid en behaal het certificaat!