Familiezorg bij Maatschappelijk Maatwerk

Op zoek naar het juiste loket samen met Ursila!

Interview

Ursila Soebhan is maatschappelijk werkster binnen haar eigen stichting Maatschappelijk Maatwer. Ursila: "Onze focusgroepen zijn Hagenaars met een migrantenachtergrond. Ook mensen met een niet-migranten achtergrond zijn van harte welkom. Wij ondersteunen en begeleiden mensen in hun eigen kracht, binnen hun eigen netwerk en systeem. Wij versterken ze waar nodig en zorgen ervoor dat ze zo lang mogelijk volwaardig deel uit kunnen maken binnen de maatschappij."

"Onze focusgroepen zijn Hagenaars met een migrantenachtergrond. Ook mensen met een niet-migranten achtergrond zijn van harte welkom."

Wat zijn belangrijke vragen wanneer mensen bij jou komen?
"Een belangrijke vraag als: Wat kunnen zij zelf? Wat betekent het netwerk nu en in de toekomst voor hen en wat heeft dit netwerk nodig? Waar mensen vooral tegen aanlopen zijn concrete vragen op het gebied van hun specifieke leefsituatie; vragen over ouderenzorg, over financiële problemen, over eenzaamheid, maar ook over huiselijk geweld en diverse soorten verslavingen."

Familizorg Maatschappelijk Maatwerk - links Elvira Heemskerk en rechts Ursila Soebhan

Wat kom je zoal tegen?
"In mijn werk kom ik gezinnen tegen die het moeilijk hebben. Gezinnen waarvan bijvoorbeeld een van de kinderen verslaafd is en de grote druk die dat legt op de overige gezinsleden. Onderlinge verhoudingen binnen deze gezinnen komen dan op scherp te staan. Al die spanningen kunnen dan weer tot meer zorg- en hulpvragers leiden."

Hoe ben je bij Familiezorg terecht gekomen?
"Enkele maanden geleden kwam het project Familiezorg op mijn pad. Een project waarbij wij leren hoe we mensen nog beter kunnen ondersteunen in de zorg voor elkaar. Meer inzetten op het verbeteren van de onderlinge relaties en het versterken binnen hun familiesysteem."

Wat heb je tijdens de training geleerd?
"Een van de grondslagen uit de methode Familiezorg is dat we de bal spelen en niet de man. We zetten dan de zorgsituatie centraal om te komen tot een gezamenlijk plan van aanpak. En vervolgens gaan we samen op zoek naar het juiste loket!"

Hoe komen mensen bij jullie terecht?
"Mensen komen bij mij terecht via mijn professionele netwerk bestaande uit praktijkondersteuners, huisartsen en andere professionals uit zorg en welzijn. Veel professionals en cliënten kennen mij inmiddels, doorverwijzing  via mond-tot-mond reclame is dan ook een compliment.

Onze diensten zijn voor de burgers gratis. Ook ben ik niet gebonden aan beperkende reguliere regelgeving. Hierdoor werken wij niet met wachtlijsten en worden mensen snel geholpen. Wederom een mooie vorm van overbruggingszorg."

Meer weten over Maatschappelijk maatwerk of familiezorg?
Neem contact op met Ursila Soebhan, per mail via  [email protected] of telefonisch via 06 – 153 56 347

Voor informatie over het project familiezorg kun je contact opnemen met PEP adviseur Aysien Zondervan, per mail via [email protected] of telefonisch via 070 - 302 4476

Terug

klantvragen

Wat is Goed Geregeld?

“Goed Geregeld” is een landelijke kwaliteitsonderscheiding van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Deze certificering geeft aan dat uw vrijwilligersbeleid op orde is. Om voor de onderscheiding in aanmerking te komen, toont u aan dat uw organisatie voldoet aan de kwaliteitscriteria van de vereniging NOV.

Hoe kan ik me certificeren voor Goed Geregeld?

Via deze link komt u op de website van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).  Hier staat uitgebreid wat u moet doen om in aanmerking te komen voor het keurmerk.

agenda

Haags Keurmerk, start nieuw traject

Online traject > Zet de puntjes op de i bij jouw vrijwilligersbeleid en behaal het certificaat!