Laden Evenementen

We komen ze vaak tegen: mantelzorgers bij wie het water aan de lippen staat, die alsmaar in hun eentje door blijven ploeteren tot ze niet meer kunnen. Veel mantelzorgers vinden het lastig om hulp te vragen. Ze geven aan dat ze anderen liever niet storen. Willen we niet steeds achter de feiten aanrennen en nieuwe hulpvragers erbij krijgen dan hebben we er belang bij om mantelzorgers op tijd te bereiken. Tijdige interventie is nodig om deze mantelzorgers te helpen met voldoende energie de zorg zo lang mogelijk vol te houden. Niet in hun eentje maar samen!

In deze training van vijf dagdelen leer je hoe je als beroepskracht of vrijwilliger volgens de methode Familiezorg zorgvragers en familiezorgers (mantelzorgers) gezamenlijk kunt ondersteunen en begeleiden.

Het samen zorgen is de essentie van de methode Familiezorg. Familiezorg is ontstaan uit de behoefte aan relationele ondersteuning van familieleden die voor hun naasten zorgen.

Door de ondersteuning waarin zorgvrager én familiezorger gezamenlijk worden begeleid wordt stress bij familiezorgers (mantelzorgers) tegen gegaan.

Voor wie is deze training interessant?

Beroepskrachten en vrijwilligers die in hun werk te maken hebben met mantelzorgers en/of zorgvragers en die willen inzetten op het relationele en systeemgerichte begeleiden van families ter voorkoming van overbelasting van individuele mantelzorgers worden uitgenodigd mee te doen aan deze training.

Gedurende de 5 trainingsdagen komt aan de orde hoe je:

  • Systeem- en relationeel gericht werken toepast; het genogram (posities familieleden) inzet ter ondersteuning van het hulpverleningsproces;
  • De zorgtriade gebruikt ten behoeve van een efficiënte afstemming met familie, andere naasten en met het netwerk van professionals;
  • Vraagverheldering en coaching vaardigheden toepast;
  • Zorggesprekken met het hele gezin voert;
  • Zorgstress en zorgvreugde signaleert en bespreekbaar maakt;

Omdat deze training pas effectief kan zijn als je de kennis toepast en er mee oefent, wordt van de deelnemers verwacht dat zij actief voorbereiden en huiswerk maken. Daarvoor is het gemiddeld 3 uur per week nodig.

De trainingsdata en tijden zijn:

  • 8 mei 2023 van 13.30 – 16:00 uur
  • 15 mei 2023 van 13:30 – 16:00 uur
  • 22 mei 2023 van 13.30 – 16:00 uur
  • 5 juni 2023 van 13:30 – 16:00 uur
  • een nader te plannen terugkomdag

Deelname aan deze training is gratis. Er geldt wel een aanwezigheidsverplichting bij alle trainingsbijeenkomsten.

Met onderstaande knop kunt u zich direct aanmelden.

Go to Top