Training Sociale Veiligheid

Wat is sociale veiligheid? En hoe maak je als bestuur goed beleid voor sociale veiligheid ? En hoe kun als vrijwilliger of beroepskracht er aandacht voor hebben in jouw organisatie? Daar gaat deze training over.

Een organisatie is veilig als de fysieke, sociale en psychische veiligheid van luw medewerkers, vrijwilligers en klanten niet bewust of onbewust door handelingen van anderen wordt aangetast. Daarom is het belangrijk dat u als bestuurslid, beroepskracht of vrijwilliger (preventieve) maatregelen neemt tegen bijvoorbeeld pestgedrag, discriminatie en andere ongepast gedrag. Verkeerd gedrag stoort het gevoel van veiligheid in uw organisatie. Daarom is het belangrijk dat uw organisatie aandacht heeft voor sociale veiligheid. Maar wat is sociale veiligheid? En hoe maak je hiervoor goed beleid? En hoe kun je er aandacht voor hebben in jouw organisatie? Daar gaat deze training over.

De training
Deelnemers krijgen tips en tools voor sociale veiligheid in de eigen organisatie.
Na de training hebben de deelnemers zicht gekregen op de verschillende gebieden van sociale veiligheid. Ze kunnen een inschatting maken van sociale veiligheid in de organisatie en stappen ondernemen om de sociale veiligheid te vergroten.

Terug