Training Interculturele Communicatie

Wilt u effectief leren communiceren en samenwerken met mensen van verschillende culturen, en uw interculturele competenties verder ontwikkelen? Dan is de training Interculturele communicatie wellicht interessant voor jou!

Voor wie?
• Beroepskrachten binnen het sociale domein.
• Vrijwilligers die in de praktijk met mensen van verschillende culturen werken.

Doelstelling
• De deelnemers maken kennis met de belangrijkste cultuurverschillen en de mogelijke effecten hiervan op onderlinge communicatie en samenwerking.
• De deelnemers krijgen voldoende mogelijkheden om hun interculturele competenties verder te ontwikkelen, met als doel betere communicatie en samenwerking met mensen van verschillende culturen.

Programma
• Kennismaking
• theoretische inzichten over diversiteit
• Interactieve oefeningen
• De beperkingen van het eigen referentiekader
• Effectief omgaan met cultuurverschillen: hoe doe je dat?
• Praktijkcasussen (eventueel door de deelnemers zelf in te brengen)
• Evaluatie


Aanpak
Interactieve training. De trainer behandelt diverse theoretische inzichten en modellen en wisselt dat steeds af met praktijkoefeningen. Verhelderende casussen maken verschillen, overeenkomsten en eigen denkkaders inzichtelijk. Daarnaast worden praktische tips en adviezen gegeven.

Trainer: Abderrahim Kajouane

Datum
21 februari 2020, 8 mei 2020 en 26 mei 2020

Deelname is gratis

Terug