Laden Evenementen

Doe je mee aan een interactief ONLINE event vol inspirerende PEP Talks? Dit jaar is er PEPtival! Eén dag waarin verschillende PEP Talks samenkomen. Sprekers vanuit diverse invalshoeken belichten een actueel thema voor organisaties in de stad. De hoofdthema’s zijn: GGZ & Mantelzorg, Vrijwillige inzet en Digitale inclusie voor vrijwilligersorganisaties. Met daartussen veel cross-overs. Het is altijd de moeite waard om ook buiten je werkgrenzen te kijken, dus bekijk het programma tot beneden. En meld je op tijd aan voor een of meerdere PEP Talks.

PEP Talk 1 – GGZ en Mantelzorg (programmaonderdelen 12.30 – 15.00 uur)

We lezen het in het nieuws of merken het in onze dagelijkse praktijk: psychische problematiek neemt toe en er zijn wachtlijsten in de GGZ. Dit is pittig voor degene die zelf psychische problemen of een verslaving ervaart, maar zeker ook voor naasten. Als Haagse professional of vrijwilliger kun je familieleden of naasten treffen die overbelast raken of vastlopen in de zorg voor hun naaste. Tegelijkertijd zien naasten zich vaak niet als de traditionele mantelzorger, waardoor zij mogelijk geen ondersteuning vragen. Hoe kun je hen ondersteunen?

Deze PEP Talk geeft je inspiratie, persoonlijke ervaringsverhalen, tools en handvaten om mantelzorgers GGZ goed te bereiken en ondersteunen. Tot slot is PEP benieuwd wat er voor jou nodig is om mantelzorgers GGZ samen nog beter te helpen in de stad.

Mantelzorgers in de GGZ zijn vaak een vergeten groep. Zij zien zichzelf niet als de traditionele mantelzorger en vragen daarom niet altijd om ondersteuning. Ook kan er sprake zijn van schaamte of een gevoel van taboe. Het kan voor de naaste ingewikkeld zijn om te gaan met de specifieke problematiek, zoals wanen of hallucinaties, veranderingen in de persoonlijkheid, suïcidaliteit of een verslaving. De mantelzorger kan zich onmachtig voelen, voelen dat hij er alleen voor staat en overbelast raken. Juist daarom is ondersteuning ontzettend belangrijk.

In deze PEP Talk krijg je inspiratie vanuit diverse invalshoeken. Een ervaringsdeskundige familiecoach van Kompassie vertelt haar verhaal. Trainer en adviseur Lieke Bos van MantelzorgNL neemt je vanuit haar kennis en persoonlijke betrokkenheid mee in de ervaring en behoeften van Mantelzorgers GGZ en introduceert de nieuwe Factsheet GGZ en Mantelzorg: hoe kun je mantelzorgers ondersteunen?
Vervolgens begeleidt Lieke een actieve inspiratiesessie die je handvaten en inspiratie geven voor jouw praktijk en de samenwerking in de stad. En tot slot zijn er korte pitches van Haagse organisaties die mantelzorgers GGZ ondersteunen, waaronder Kompassie, de Familievertrouwenspersoon, Haags Steunsysteem, Indigo en Mini-Maatschappij. Je kunt bij deze organisaties netwerken en informatie inwinnen. (Voor tijdsindeling zie het PEPtival totaalprogramma onderaan)

PEP Talk 2 – Vrijwillige inzet (programmaonderdelen 16.00 – 18.00 uur)

Uit onderzoek blijkt al jaren dat er steeds meer vraag is naar flexibel vrijwilligerswerk in tegenstelling tot traditioneel vrijwilligerswerk. Projectmatige klussen, in- en uitvliegende vrijwilligers: hoe gaan we daar mee om? Ook de gemeente Den Haag vraagt als subsidievoorwaarde organisaties hoe ze flexibel vrijwilligerswerk stimuleren en begeleiden. Dit vraagt nogal wat van een organisatie, maar biedt ook kansen.

Aan het eind van de PEP-talk heb je meer inzicht op het gebied van flexibel vrijwilligerswerk en hoe dit in jouw organisatie is toe te passen om zo efficiënter en effectiever de organisatiedoelen te behalen. Wat zijn de voor-en nadelen? Kan elke organisatie dit inpassen?

In deze PEP Talk krijg je vanuit diverse invalshoeken inspiratie. Mark Molenaar, netwerkondersteuner en communicatieadviseur bij NOV licht toe hoe landelijk gezien flexibel vrijwilligerswerk een rol speelt. Jan Grotendorst, coördinator vrijwilligersbeleid bij Stek vertelt meer over flexibel vrijwilligerswerk en maatjes/buddy projecten. Huub van Dommelen, oprichter van Kenniscentrum Vrijwilligers brengt een schat aan ervaring mee. Heleen van Egmond, oprichter en trainer bij The Happy Volunteer geeft trainingen en advies over dit onderwerp aan vrijwilligerscentrales en organisaties. Het vierde panellid is van een organisatie die roosters maakt, ter ondersteuning van vrijwilligers en organisaties. In een talkshow setting zal dagvoorzitter Derk Hazekamp een gesprek leiden over de voors en tegens van flexibel vrijwilligerswerk.
(Voor tijdsindeling zie het PEPtival totaalprogramma onderaan)

PEP Talk 3 – Digitale inclusie (programmaonderdelen 19.00 – 21.00 uur)

We communiceren in Nederland steeds meer digitaal. In de zorg, in het onderwijs of tussen burgers en overheid. We kunnen er niet meer omheen. Digitalisering verandert onze maatschappij ingrijpend en is tegelijkertijd essentieel om de maatschappij draaiende te houden. De uitbraak van het coronavirus en de gevolgen daarvan tonen dat nog eens extra aan.

Maar voor sommige mensen gaat het te snel. Rond de 2,5 miljoen Nederlanders vinden het moeilijk om mee te komen met de digitale vooruitgang. Het werken met digitale apparaten, zoals een computer, smartphone of tablet kan sommige groepen juist belemmeren in plaats van ze vooruit te helpen. Bij digitalisering komt ook de bescherming van onze privacy en de toekomst van onze banen om de hoek kijken.

Als we specifiek naar vrouwen en meisjes kijken, valt de ondervertegenwoordiging van deze groep in bijvoorbeeld de IT sector erg op. Uit onderzoek blijkt dat meisjes al in de kleuterklas over minder digitale vaardigheden beschikken dan jongens. Hoe raakt de digitalisering vrouwen? Hoe maken ze de inhaalslag en wat zijn de kansen? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen digitaal kan meedoen in de samenleving? En hoe benutten we de volledige capaciteit en het talent van meisjes en vrouwen? Welke kennis hebben organisaties hiervoor nodig? En welke middelen en mogelijkheden kunnen ze inzetten om hun achterban digitaal vaardig te maken?

Aan het eind van de PEP-talk heb je meer inzicht in de drempels die de digitale samenleving kan opwerpen voor minder digitaal vaardige burgers en hoe die het ideaal van een inclusieve samenleving in gevaar brengt. Je bent je bewust van de impact van digitalisering op vrouwen en meisjes en we hopen je te inspireren om met digitale inclusie aan de slag te gaan binnen je organisatie.
(Voor tijdsindeling zie het PEPtival totaalprogramma hieronder)

PEPtival totaalprogramma (onder voorbehoud)

PEP Talk 1 GGZ en Mantelzorg

12.30 – 12.40 uur – Welkom door Elles Voorsluijs, Senior Adviseur PEP Den Haag
12.40 – 13.00 uur – Ervaringsverhaal familiecoach samen met Esther vd Meer van Kompassie
13.00– 13.20 uur – PEP Talk door Lieke Bos van MantelzorgNL
13.20 – 13.30 uur – Koffie/thee pauze / benen strekken
13.30 – 14.10 uur – Actieve inspiratiesessie door Lieke Bos
14.10 – 14.30 uur – Korte pitches door organisaties die zich inzetten voor mantelzorgers GGZ
14.30 – 14.40 uur – Ruimte voor vragen aan sprekers, breakout rooms
14.40 – 14.50 uur – Afronding, samenvatting en introductie Haagse Hulpkaart

PEP Talk 2 Vrijwillige Inzet

16.00 – 16.10 uur – Welkom door Derk Hazekamp, programmamanager Vrijwillige Inzet PEP Den Haag
16.10 – 16.30 uur – Panelleden stellen zich kort voor en geven hun visie op flexibel vrijwilligerswerk
16:30 – 18:00 uur – PEP Talk met interactieve stellingen

PEP Talk 3 Digitale inclusie voor vrijwilligersorganisaties

18.45 – 19.00 uur – Inloop
19.00 – 19.10 uur – Welkom door dagvoorzitter Nathaly Mercera, programmacoördinator Emancipatie en Diversiteit
19.10 – 19.35 uur – Inleiding door Mirella Visser, CEO Centre for Inclusive Leadership met Impact digitalisering op meisjes en vrouwen
19.35 – 19.50 uur – PEP Talk met interactieve stellingen en vragen
19.50 – 19.55 uur – Pauze
19.55 – 20.20 uur – Inspiratiesessie door Maaike Toonen, landelijk programmamanager Basisvaardigheden Koninklijke Bibliotheek met Hoe borgen we in de praktijk digitale inclusie voor iedereen?
20.20 – 20.35 uur – PEP Talk met interactieve stellingen en vragen
20.35 – 20.45 uur – Afsluiting

Corona-maatregelen

Als gevolg van de aangescherpte corona-maatregelen is het PEPtival dit jaar online.

Sprekers
Van links naar rechts:

Lieke Bos (PEP Talk 1)
Trainer/adviseur Lieke Bos MantelzorgNL neemt ons vanuit haar persoonlijke betrokkenheid en kennis mee in de ervaring en behoeften van Mantelzorgers GGZ en introduceert de nieuwe Factsheet GGZ en Mantelzorg: hoe kun je mantelzorgers ondersteunen?

Mark Molenaar (PEP Talk 2)
Mark Molenaar is netwerkondersteuner en communicatieadviseur bij NOV. Hij licht toe hoe landelijk gezien flexibel vrijwilligerswerk een rol speelt.

Jan Grotendorst (PEP Talk 2)
Coördinator Vrijwilligerswerk Jan Grotendorst gaat het hebben over flexibel vrijwilligerswerk bij Stek. Niet alleen over maatjesprojecten, maar ook over Zomer- en Winterstek. Dit zijn de cursussen door vrijwilligers voor ouderen met een kleine portemonnee.

Huub van Dommelen (PEP Talk 2)
Huub van Dommelen is oprichter van Kenniscentrum Vrijwilligers. Dit centrum biedt een scala aan mogelijkheden om vrijwilligers in organisaties optimaal te laten functioneren.

Mirella Visser (PEP Talk 3)
Mirella Visser is oprichter en CEO van het Centre for Inclusive Leadership. Zij geeft inzicht in de drempels die de digitale samenleving kan opwerpen voor minder digitaal vaardige burgers.

Heleen van Egmond (PEP Talk 2)
Heleen van Egmond is oprichter en trainer bij The Happy Volunteer. Ze geeft trainingen en advies over dit onderwerp aan vrijwilligerscentrales en organisaties.

Go to Top