PEP-Talk: Nieuwe perspectieven op de toekomst van onze jongeren

Een PEP-Talk is een TED-achtige bijeenkomst voor professionals, vrijwilligers en burgers in het maatschappelijk werkveld.

PEP Den Haag organiseert een nieuwe PEP-Talk over toekomstige uitdagingen voor jongeren van nu. Voor en na de PEP-Talk kunt u netwerken met vakgenoten onder het genot van een hapje en drankje.
 
In vier korte sessies van 15 minuten met telkens 15 minuten tijd voor vragen en interactie met de sprekers, nemen we u mee op toekomstverkenning. Thema’s zijn:

  • De zin van burgerschap en diversiteit voor de jongeren van nu
  • Van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij
  • De arbeidsmarkt van morgen
  • Vrijwilligerswerk in perspectief

Programma:
Inloop met hapje en drankje: 17.30 – 18.00
PEP-Talks: 18.00 – 20.00
Borrel en napraten: 20.00 – 20.30

De zin van burgerschap en diversiteit voor de jongeren van nu.
Baukje Prins is Lector Burgerschap en Diversiteit aan de Haagse Hogeschool en komt ons bijpraten over de uitdagingen voor het burgerschap van de toekomst. Immers, een super diverse samenleving brengt zowel kansen als valkuilen met zich mee. Enerzijds lijkt onze aardbol steeds meer op een global village, anderzijds exploderen onze steden en worden we steeds meer geconfronteerd met onderlinge verschillen. Hoe moeten we met deze veranderingen omgaan als we het ideaal van gelijke kansen niet uit het oog willen verliezen? En hoe bereiden we onze jongeren van nu voor op die super diverse toekomst van morgen?

Van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij
Wim van Noort is als universitair docent verbonden aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Hij doceert er propedeuse-, bachelor- en mastervakken, op het gebied van bestuurskunde, sociologie, organisatie & management, beleid & besluitvorming, organisatieverandering en politiek-ambtelijke verhoudingen. Hiernaast is Wim zeer actief bij verschillende non-profit instellingen en werkte hij als adviseur voor publieke organisaties, zoals de politie en zorginstellingen.
Zijn insteek voor deze avond: De staat doet een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en maatschappelijke organisaties. De vraag is echter of iedereen wel kan en wil 'meedoen'.

Vrijwilligerswerk in perspectief
Tim ’S Jongers zal u meenemen in de te verwachten verschuivingen in de civil society en de rol die vrijwilligerswerk daarin speelt. Hiervoor zal hij eerst het vrijwilligerswerk in perspectief plaatsen. Nadien zal hij de koppeling zoeken met de eerder aan bod gekomen thema’s en jullie mee loodsen in de wondere wereld van het vrijwilligerswerk.

Terug