Netwerklunch De Haagse Maatschap

Dame met visitekaartje van De Haagse Maatschap

Uitnodiging

Op woensdag 9 oktober 2019 organiseert De Haagse Maatschap een netwerklunch. Je kunt er kennismaken met nieuwe aanbieders en organisaties die (ook) actief zijn voor vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij hebben ook een vertegenwoordiger uitgenodigd van de Taskforce 500+. Dit is een gemeentelijke projectgroep die de ambitie heeft jaarlijks 500 Hagenaars extra uit de bijstand aan een baan te helpen. Kom je ook?

Matchende missies

Als De Haagse Maatschap willen wij vrouwen toeleiden naar (vrijwilligers)werk en/of scholing. Dat sluit prachtig aan bij de doelstelling van de gemeentelijke Taskforce 500+ en bij Hallo Werk! Aangezien vrouwen oververtegenwoordigd in de bijstand ligt hier een mooie kans voor kennisuitwisseling en gezamenlijke acties.
De Haagse Maatschap ziet dat er nieuwe organisaties actief zijn in de stad die zich inzetten voor vrouwen. Ben jij actief bij zo’n organisatie? Dan willen wij je nadrukkelijk uitnodigen voor deze netwerklunch. Je frisse ideeën en inzichten leveren wellicht extra arrangementen met werkgevers in de regio. Samen creëren we meer kansen voor vrouwen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Globaal programma

11.45 inloop
12.00 – 12.15 Korte introductie van De Haagse Maatschap
12.15 – 12.30 Kennismaken met nieuwe aanbieders
12.30 – 13.30 Netwerklunch
13.30 – 14.00 Afsluiting: delen van inzichten en actiepunten

Voor wie?

Deze bijeenkomst is gericht op alle aanbieders en organisaties die zich inzetten voor vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Locatie

PEP Den Haag, Riviervismarkt 2

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor deze lunch door te mailen naar [email protected], o.v.v. 'Aanmelding Netwerklunch De Haagse Maatschap op 9 oktober 2019'.


Alvast tot ziens!
Abderrahim Kajouane

Terug